Bewonersavond Levend Landschap Appeltern

Datum/Tijd
3 november 2015
20:00 - 21:30

Locatie
Dorpshuis De Schuur


Wandelroutes, nestplekken creëren voor vogels, bloemrijke bermen en een moestuin aanleggen. Dat zijn enkele van de vijftig ideeën die bewoners uit Appeltern inbrachten op de ideeënavond Levend Landschap Appeltern op 13 oktober jl. Op deze eerste bewonersavond waren veel belangstellenden gekomen met allerlei wensen om Appeltern en omgeving nog mooier en aantrekkelijker te maken. De volgende stap is nu om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Op dinsdag 3 november is hierover een uitwerkavond van de ideeën in het dorpshuis in Appeltern. Aanvang is om 20.00 uur. Inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur. Jong en oud is weer uitgenodigd om mee te doen. Iedereen is van harte welkom!

Een groep actieve bewoners uit Appeltern is onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland gestart met het traject “Levend Landschap”. De gemeente West Maas en Waal stelt een subsidie beschikbaar om samen met bewoners te werken aan een nog mooiere groene omgeving. Op de eerste bewonersavond zijn alle mogelijke ideeën en plannen die bij bewoners leven om het dorp en het omringende landschap te verfraaien verzameld. De volgende stap is om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Op de tweede bewonersavond op dinsdag 3 november worden de aangedragen ideeën gepresenteerd en verder uitgewerkt. Hierbij zoeken we per idee naar lokale trekkers, beoogde locaties en doelen, zodat we de ideeën tot uitvoering kunnen brengen. Ook bewoners die bij de eerste bijeenkomst niet aanwezig waren, zijn van harte uitgenodigd om mee te denken. Doet u mee?

Meer informatie bij Martijn Grievink