Bewonersavond Klompenpad Babberich

Datum/Tijd
4 juni 2018
19:00

Locatie
Centrum Reijmer


In de gemeente Zevenaar is het goed wandelen. Het heeft een eigen wandelnetwerk – het Liemers Knooppad, een Klompenpad, meerdere paden in ontwikkeling en daar komen nog eens twee nieuwe Klompenpaden bij. Eén in de omgeving van Babberich, en één rondom Landgoed Bingerden. Op maandagavond 4 juni is er bij Centrum Reijmer de startavond voor het nieuwe Klompenpad in Babberich. De avond is bedoeld voor bewoners en geïnteresseerden die mee willen helpen om een eigen Klompenpad te ontwikkelen en/of kennis hebben over de cultuurhistorie van het gebied. U bent van harte welkom. De startavond begint om 19.00 uur in ‘t Centrum Reijmer, Dorpstraat 78, 6909 AN Babberich. De koffie staat klaar om 18.45 uur.

Klompenpaden

In Gelderland en Utrecht zijn inmiddels 108 Klompenpaden ontwikkeld door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Landschap Erfgoed Utrecht. De routes worden ontwikkeld en onderhouden samen met een groep lokale vrijwilligers.

Klompenpaden zijn bewegwijzerde wandelroutes door (voormalig) agrarisch gebied. Liefst over onverharde paden dwars door het land van de boer, langs boerenerven en over landgoederen. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Het is de combinatie van natuur met cultuurhistorie die de Klompenpaden zo geliefd maken. Voor omwonenden brengt het een stukje geschiedenis van de eigen omgeving tot leven. Voor recreanten zijn de verhalen interessant maar zeker ook het avontuurlijke en boerenkarakter van de paden.

Kansen voor Babberich

Klompenpaden maken het platteland toegankelijk en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie. In de afgelopen jaren is in de nieuwe gemeente Zevenaar het Klompenpad Rijnweidepad gerealiseerd en men is volop bezig met het Rijnstrangenpad. De ontwikkeling van twee nieuwe Klompenpaden vormen een waardevolle aanvulling op het bestaande netwerk. De paden lopen regelmatig over particuliere erven en gronden waar je normaliter niet kunt komen. Voor de openstelling van hun grond ontvangen agrariërs een vergoeding.

Bewonersavond

Op de startavond wordt het project toegelicht. Alle aanwezigen krijgen de kans om hun kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorische interessante objecten en hun ideeën voor de route aan te dragen. Op kaarten kunnen zij aangeven welke plekjes de moeite waard zijn te bezoeken en welke paden er vroeger door het buitengebied hebben gelopen. De informatie dient als basis voor de route. Een werkgroep (waarvoor men zich op deze avond kan aanmelden) bestaande uit bewoners en betrokken partijen, gaat vervolgens aan de slag met de realisatie van het Klompenpad.

Kijk ook op www.klompenpaden.nl.