Afgeronde projecten in gemeente Zevenaar

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Zevenaar. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Ontwikkeling Klompenpaden
  In de gemeente Zevenaar ontwikkelden we een aantal Klompenpaden. Kijk hieronder voor de reeds ontwikkelde Klompenpaden.
 2. Aerdt en Herwen in het groen
  Zie hier voor de aanpak van Dorpen in het groen. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. Het ging hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Aerdt en Herwen versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
 3. Schoolkinderen zaaien bloemen
  Het Waterschap Rijn en IJssel wilde meer inheemse beplanting voor wilde bijen en vlinders aanleggen. We betrokken basisscholen bij het inzaaien van inheemse bloemmengsels. De inzaaiactie is een samenwerking van het Waterschap Rijn en IJssel, lokale vrijwilligers en SLG.
 4. Nestkasten voor huismussen
  De Nestkasten Werkgroep Liemers is in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland een actie gestart, waarbij inwoners in Duiven, Groessen, Loo of Zevenaar een huismusnestkast 3-in-1 kunnen krijgen. Mussen broeden graag in de buurt van elkaar en daarom biedt de werkgroep gratis ruime nestkasten aan die ruimte biedt aan drie huismussenfamilies.

Kijk ook eens op: