Afgeronde projecten in gemeente Zevenaar

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Zevenaar. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Cursus alles van het landschap Herwen en Aerdt
  In de gemeente Zevenaar organiseren we de cursus ‘Alles van het landschap’. In twee theorieavonden en een praktijkochtend leren deelnemeres over het hoe en waarom van aanleg en beheer van (hoogstamfruit)bomen en struiken én over maatregelen die helpen bij het vergroten van de biodiversiteit op eigen terrein.
 2. BeeldmerkLevendLandschap_RGB_defLevend Landschap Aerdt
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.
  Dit Levend Landschap proces is gestart in de winter van 2017. Hou de lokale media of deze website in de gaten voor nieuwsberichten. Lees meer over Levend Landschap
 3. Levend Landschap Herwen
  Zie hierboven voor de werkwijze. Levend Landschap Herwen is gestart in het voorjaar van 2017. Kijk hier voor meer informatie.
 4. Ontwikkeling Klompenpaden
  In de gemeente Zevenaar ontwikkelden we een aantal Klompenpaden. Kijk hieronder voor de reeds ontwikkelde Klompenpaden.
 5. Aerdt en Herwen in het groen
  Zie hier voor de aanpak van Dorpen in het groen. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. Het ging hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Aerdt en Herwen versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
 6. Schoolkinderen zaaien bloemen
  Het Waterschap Rijn en IJssel wilde meer inheemse beplanting voor wilde bijen en vlinders aanleggen. We betrokken basisscholen bij het inzaaien van inheemse bloemmengsels. De inzaaiactie is een samenwerking van het Waterschap Rijn en IJssel, lokale vrijwilligers en SLG.
 7. Nestkasten voor huismussen
  De Nestkasten Werkgroep Liemers is in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland een actie gestart, waarbij inwoners in Duiven, Groessen, Loo of Zevenaar een huismusnestkast 3-in-1 kunnen krijgen. Mussen broeden graag in de buurt van elkaar en daarom biedt de werkgroep gratis ruime nestkasten aan die ruimte biedt aan drie huismussenfamilies.

Kijk ook eens op: