Afgeronde projecten in gemeente Zaltbommel

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Zaltbommel. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Vergroten leefgebied patrijzen en oprichten Patrijzenwerkgroep
  De patrijs is een karakteristieke vogel van het boerenland. Net als met een groot deel van de boerenlandvogels, gaat het ook met de patrijs slecht. In de Bommelerwaard zijn bewoners die zich willen inzetten voor behoud van de patrijs. SLG leidt deze vrijwilligers op tot patrijzenwerkgroep.
 2. Ontwerp en aanplant dorpsboomgaard Bruchem
  In Bruchem in de Akkerstraat realiseert de gemeente Zaltbommel een (natuur)speeltuin. In het achterste deel wil de gemeente graag samen met de bewoners en de hoogstambrigade Bommelerwaard een dorpsboomgaard terugbrengen. Activiteiten zijn de participatieve inrichting en aanplant van een boomgaard en oprichting van een onderhoudswerkgroep.
 3. Zaltbommel in het Groen
  Met het project ‘Zaltbommel in het Groen’ werd inwoners van het buitengebied van de gemeente Zaltbommel de mogelijkheid aangeboden om met subsidiemogelijkheden zowel grote als kleine landschappelijke groenelementen te realiseren op hun erf, perceel of daarbuiten.
 4. Cursus Biodiversiteit in Poederoijen en Brakel
  We organiseerden in samenwerking met de Dorpsraad Poederoijen een tweedaagse cursus over biodiversiteit op en om het erf. Deelnemers zien inspirerende voorbeelden hoe ze hun erf kunnen inrichten voor meer dieren. Ze leren over inrichting en beheer van landschapselementen als heggen, knotbomen en boomgaarden toegespitst op het belang van dieren.
 5. Beplantingsproject Brakel en Poederoijen
  Eén van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 6. Klompenpad Bruchem en Brakel & Poederoijen
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.
 7. Natuurspeelplek Bruchems bos
  In het Bruchems Bos is een natuurlijke speelplek aangelegd. De inrichting gebeurde met natuurlijke materialen en sluit aan bij het omliggende landschap. Buurtbewoners, lokale organisaties, kinderen en hun ouders zijn actief betrokken bij het ontwerp, de aanleg en het beheer van de natuurlijke speelplek.
 8. Levend Landschap Brakel
  Lees meer over Levend Landschap. Het Levend Landschap proces is gestart in het najaar van 2016 en afgerond in 2018.
 9. Herstel en inrichting ‘Wiel bij de Gouden Leeuw’
  Een wiel is het gevolg van een dijkdoorbraak. In dit project is onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische – en ecologische waarde van het wiel en een plan opgesteld voor mogelijk herstel, recreatieve ontsluiting en instandhouding van het wiel.
 10. Vluchtheuvels in Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen
  In de gemeente Zaltbommel liggen enkele unieke hoogwatervluchtheuvels. Met bewoners zijn we op zoek gegaan naar verhalen hoe we de vluchtheuvels meer beleefbaar en zichtbaar konden maken. De vluchtheuvels hebben bijzondere cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische kwaliteiten.
 11. Cursus Hoogstamfruit
  In december 2015 werd een cursus snoeien van hoogstamfruit aangeboden.

Kijk ook eens op: