Afgeronde projecten in gemeente Wijchen

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Wijchen. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgerond

 1. Particuliere biodiversiteitsplannen
  Grondeigenaren in het buitengebied kregen advies om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Deelnemers ontvingen begin 2021 hun beplanting, nestkasten en zaaigoed.
 2. Levend Landschap Balgoij
  Voor Levend Landschap Balgoij is een uitvoeringsagenda Balgoij opgesteld met daarin de wensen en ideeën van bewoners. De ideeën van Levend Landschap Balgoij zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd. Daarmee werd invulling gegeven aan de wens het streekeigen  landschap te versterken en benutten en er nog trotser op te kunnen worden.
 3. Cursus Hoogstamfruitbomen
  Een cursus Hoogstamfruitbomen vond plaats in het kader van Levend Landschap Balgoij.
 4. Praktijkcursus ecologie/cultuurhistorie/landschap
  We gaven een uitgebreide cursus waarin ecologie, cultuurhistorie en het landschap centraal staan. Deelnemers leerden meer over de meerwaarde die het landschap en het erf kunnen hebben voor verschillende vogel- en diersoorten, over de cultuurhistorische elementen en hoe deze behouden kunnen worden en hoe je met een andere blik naar het landschap te kijken.
 5. Balgoij in het Groen 
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 6. Landschapsbrochure met landschapstypenkaart
  Voor de gemeenten West Maas en Waal, Wijchen, Heumen en Beuningen hebben we een landschapsbrochure inclusief een landschapstypenkaart ontwikkeld. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. Bekijk hier de Landschapsbrochure met landschapstypenkaart.
 7. Houd de Bongerd Hoog!
  In de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen hebben particulieren in het buitengebied hoogstamfruit aangeplant in het project Houd de Bongerd Hoog!

Kijk ook eens op: