Afgeronde projecten in gemeente West Maas en Waal

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente West Maas en Waal. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Ontwikkeling Klompenpad Alphen
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Bij de ontwikkeling van Klompenpaden is altijd aandacht voor biodiversiteit. Lees meer over Klompenpaden.
 2. Levend Landschap Appeltern
  BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.  Lees meer over Levend Landschap.
  Wandelroutes, nestplekken creëren voor vogels, bloemrijke bermen en een moestuin aanleggen zijn enkele van de ideeën die zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda.
 3. Cursus Weidevogelbescherming
  In 2019 organiseerden we een driedaagse cursus Weidevogelbescherming voor nieuwe vrijwilligers. Om de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels in het Land van Maas en Waal te beschermen, leidden we mensen op  tot actieve weidevogelvrijwilliger.
 4. Zwerfafvalbrigades
  In de gemeente West Maas en Waal zijn diverse Zwerfafvalbrigades opgericht. Kijk voor een overzicht van alle zwerfafvalbrigades.
 5. Werkconferentie biodiversiteit
  SLG organiseerde in opdracht van gemeente West Maas en Waal een werkconferentie over biodiversiteit. Doel van deze werkconferentie was om tot concrete projecten te komen om de biodiversiteit in de gemeente West Maas en Waal te versterken.
 6. Praktijkcursus ecologie/cultuurhistorie/landschap
  Voor bewoners organiseerden we een uitgebreide cursus waarin ecologie, cultuurhistorie en het landschap centraal staan.  Deelnemers leerden over de meerwaarde die het landschap en het erf kunnen hebben voor verschillende vogel- en diersoorten, over de cultuurhistorische elementen en hoe deze behouden kunnen worden.
 7. Cursus Hoogstamfruit
  Een cursus Hoogstamfruitbomen in het kader van Levend Landschap Appeltern vond plaats in de winter van 2018.
 8. Houd de Bongerd Hoog!
  In de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen hebben particulieren in het buitengebied hoogstamfruit aangeplant in het project Houd de Bongerd Hoog!
 9. Dorpen in het Groen Appeltern
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces was een beplantingsproject. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 10. img-20160613-wa0003Landschapsbrochure met landschapstypenkaart
  Voor de gemeenten West Maas en Waal, Wijchen, Heumen, Druten en Beuningen hebben we een landschapsbrochure inclusief een landschapstypenkaart ontwikkeld. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. We geven tips voor het inrichten van het erf en reiken lijsten met rassen aan die van oorsprong in het gebied voor komen. Op de foto wethouders van de 5 gemeenten met de net overhandigde landschapsbrochure in de hand. Bekijk hier de Landschapsbrochure met landschapstypenkaart.
 11. Houd de Bongerd Hoog!
  In meerdere gemeenten hebben we de laatste jaren het project ‘’Houd de Bongerd Hoog’’ tot uitvoer gebracht. Doel van dit project is om via een laagdrempelige aanpak veel nieuwe boomgaarden te realiseren. In de gemeenten West Maas en Waal was deze actie een groot succes: In de winter van 2015/ 2016 gingen er meer dan 300 hoogstamfruitbomen de grond in.
 12. Beplantingsproject compensatie ruilverkaveling
  In het kader van een groot beplantingsproject zijn ruim 100 erven die door de ruilverkaveling een stuk eentoniger zijn geworden, opnieuw aangeplant. De bewoners konden mee doen aan het project en kregen een bezoek en advies van een van onze erfadviseurs.
 13. Werkconferentie gemeente breed/opstarten Levend Landschap
  Via een zgn. werkconferentie komen we erachter waar de energie in de dorpen zit om met het landschap aan de slag te gaan. We komen in contact met actieve dorpsorganisaties en leren de belangrijkste ‘spelers’ kennen. Door met bewoners in gesprek te gaan komen er ideeën op tafel voor concrete projecten om het landschap mooier, toegankelijker of groener te maken. Bekijk alle ideeën die tijdens de werkconferentie zijn verzameld.
 14. Wederopbouwboerderijen
  We hebben samen met RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) een veld- en bureaustudie gedaan naar de vele wederopbouwboerderijen in het buitengebied van de gemeente West Maas en Waal. Dit resulteerde in een brochure en in een beplantingsproject. Deze laatste is nog niet afgerond. Bekijk de Rapportage Wederopbouw Maas en Waal-West

Kijk ook eens op: