Afgeronde projecten in gemeente West Betuwe

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente West Betuwe. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Oprichting Hoogstambrigade
  In de gemeente West Betuwe worden meerdere Hoogstambrigades opgericht, de deelnemers krijgen een meerdaagse cursus hoogstamfruit snoeien. De Hoogstambrigades lenen bij ons een speciale gereedschapskar met geselecteerd gereedschap. Alle Hoogstambrigades in Gelderland krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie.
  – Hoogstambrigade Tielerwaard. Kijk hier voor meer informatie.
 2. Herstel en beleefbaar maken voormalig Kasteel Engelenburg
  In Herwijnen zijn bewoners via het project Levend Landschap actief geworden. Het voormalige kasteelterrein van Engelenburg hebben zij beleefbaar gemaakt, via het Klompenpad Herwijnen, om het zo een nieuwe functie te geven als plek voor dorpsbewoners om te vertoeven en kleinschalige dorpsactiviteiten te organiseren. SLG heeft samen met de bewonersgroep bij de provincie Gelderland een aanvraag gedaan voor subsidie voor onderzoek ‘functioneel gebruik van het erfgoed’. Tevens zijn er dorpswerkdagen georganiseerd om de herstel- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op het terrein.
 3. klompenpaden_logo_roodOntwikkeling Klompenpad Engelenburgerpad
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.
 4. Levend Landschap Herwijnen
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap.
 5. Opstellen en uitvoeren biodiversiteitsplannen (voormalige gemeente Neerijnen)
  Bij dit project konden grondeigenaren in het buitengebied van de voormalige gemeente Neerijnen advies krijgen voor meer biodiversiteit op hun erf of terrein. Een adviseur van SLG bezocht de deelnemers en maakte samen met hen een biodiversiteitsplan.

Kijk voor meer afgeronde projecten in:
voormalige gemeente Geldermalsen
voormalige gemeente Lingewaal
voormalige gemeente Neerijnen

Kijk ook eens op: