Afgeronde projecten in gemeente West Betuwe

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente West Betuwe. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

  1. klompenpaden_logo_roodOntwikkeling Klompenpad Engelenburgerpad
    Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.
  2. Levend Landschap Herwijnen
    De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap.
  3. Opstellen en uitvoeren biodiversiteitsplannen (voormalige gemeente Neerijnen)
    Bij dit project konden grondeigenaren in het buitengebied van de voormalige gemeente Neerijnen advies krijgen voor meer biodiversiteit op hun erf of terrein. Een adviseur van SLG bezocht de deelnemers en maakte samen met hen een biodiversiteitsplan.

Kijk voor meer afgeronde projecten in:
voormalige gemeente Geldermalsen
voormalige gemeente Lingewaal
voormalige gemeente Neerijnen

Kijk ook eens op: