Afgeronde projecten in gemeente Wageningen

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Wageningen. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

  1. Beleidsadvies subsidieaanvraag landschap en biodiversiteit We ondersteunen de gemeente Wageningen met beleidsadvies en de subsidieaanvraag voor de uitvoering van natuur en landschap gerelateerde projecten gericht op biodiversiteit.
  2. Klompenpad Wageningse Engpad Kids Op de Wageningse Eng ontwikkelden we een Klompenpad Kids. Dit is een korte route met extra speelaangelegenheid en opdrachtjes voor kinderen. Lees meer over Klompenpaden KIDS.
  3. Oprichting Hoogstambrigade, ecologische verbindingszone en groene stadsrand In samenwerking met Mooi Wageningen, Stichting de  Wageningse Eng en Agrarische natuurvereniging Het Binnenveld werkten we aan de oprichting van een Hoogstambrigade, een ecologische verbindingszone en een groene stadsrand in Wageningen.
  4. Nederrijnsepad: Klompenpad XL Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.
  5. Steenuilenproject De steenuil is de kleinste uil in Nederland. Erven worden in samenspraak met bewoners steenuilvriendelijk gemaakt. Een groep enthousiaste steenuilvrijwilligers is geworven, waaruit een Steenuilenwerkgroep is ontstaan. Kijk hier voor meer informatie.
  6. Wageningen in het Groen Het dorp aan de slag met streekeigen beplanting. Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werken we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Dat gebeurt door de erven van deelnemers te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels.

Kijk ook eens op: