Afgeronde projecten in gemeente Voorst

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Voorst. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Beleidsuitvoering en subsidieaanvraag
  We ondersteunen de gemeente Voorst met beleidsadvies en het voorbereiden van subsidieaanvragen voor de uitvoering van natuur en landschap gerelateerde projecten.
 2. Voortuinenproject Teuge
  Bewoners uit Teuge kregen de gelegenheid hun tuin of erf landschappelijk te versterken met streekeigen soorten.
 3. Oprichting Landgoedwerkgroep Beekzicht
  De Landgoedwerkgroep werkt jaarrond aan onderhoud van groen erfgoed, het agrarisch cultuurlandschap, het bos en de natuur. Tevens pakken ze incidenteel ook het onderhoud van kleine bebouwde elementen, hekwerken en rasters aan.
 4. Oprichting poelenwerkgroep Voorst
  In de gemeente Voorst is een poelenwerkgroep opgericht. De vrijwilligers van de poelenwerkgroep trekken erop uit om poelen te inventariseren, eigenaren te adviseren over het onderhoud en om poelen op te schonen.
 5. Kleine educatieve projecten
  Wij ondersteunden dorpsbelangenorganisaties en andere partijen met ideeën voor educatieve (voorlichtings)projecten op het vlak van natuur en landschap inclusief praktische uitvoering.
 6. Geef de bij een bloemetje
  Om bewoners op weg te helpen organiseerden we samen met de Imkersvereniging Voorst en gemeente Voorst een Bijenavond en een workshop bijenhotels maken.
 7.  Steenuilenwerkgroep Nijbroek
  De steenuil is de kleinste uil in Nederland. Erven worden in samenspraak met bewoners steenuilvriendelijk gemaakt. We hebben een groep enthousiaste steenuilvrijwilligers geworven, waaruit de Steenuilenwerkgroep Nijbroek is ontstaan.
 8. Cultuurhistorische fietsroute Terwolde
  In het voorjaar van 2016 is gestart met de ontwikkeling van een cultuurhistorische fietsroute rondom het dorp Terwolde. De fietsroute met brochure is klaar. Kijk hier voor meer informatie of bekijk hier de kaart of download de brochure (4 mb).
 9. Kwaliteitsimpuls Nijbroek
  Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.

Kijk ook eens op: