Afgeronde projecten in gemeente Overbetuwe

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Overbetuwe. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Cursus onderhoud van verschillende landschapselementen
  De gemeente Overbetuwe heeft in samenwerking met bewoners in het buitengebied landschapselementen zoals (erf)beplanting, poelen, hoogstamfruitbomen en bijenhotels gerealiseerd op de erven van de bewoners. Goed onderhoud van deze elementen is essentieel voor het voortbestaan ervan. SLG organiseerde een cursus over het onderhoud van verschillende landschapselementen.
 2. Nederrijnsepad XL
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld.
 3. Bijvriendelijk beplantingsproject
  Samen met de gemeente Overbetuwe organiseerden we begin 2019 een project landschappelijke beplantingen en bijen voor inwoners van het buitengebied. Particuliere grondeigenaren konden hun erf bijvriendelijk maken door onder meer aanplant van landschappelijke beplanting.
 4. Workshop bouwen en plaatsen bijenhotel
  Samen met de Wilde bijenwerkgroep organiseerden we twee workshops ‘bouwen en plaatsen bijenhotel’. De deelnemers maakten zelf met ondersteuning van de Wilde bijenwerkgroep een bijenhotel met hout, leem en riet.
 5. Cursus patrijzen tellen voor vrijwilligers
  Patrijzen zien we steeds minder op de akkers. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven om deze prachtige akkervogel te helpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden. Zo bieden grondeigenaren deze vogels broedgelegenheid, dekking en voedsel. Nu is de vraag, hoe patrijzen daarvan profiteren. Daarom hebben we in het voorjaar van 2018 vrijwilligers opgeleid om de patrijs in het veld te monitoren ofwel te tellen.
 6. Bijenwerkdag tijdens NLdoet
  Tijdens NLdoet hebben vrijwilligers op Het Appelland in Elst een robuuste bijenhaag aanplanten met inheemse bomen en struiken zoals verschillende soorten wilde rozen en wilgen aangeplant.
 7. Wielenherstelproject
  Vier gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard) hebben de handen ineen geslagen om een groot aantal wielen op te knappen. U kunt deze wielen bekijken en hun bijzondere verhalen ontdekken met een Wielenfietsroute. Kijk voormeer informatie over het Wielenherstelproject en de Wielenfietsroute.
 8. Zwerfafvalbrigades
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In de gemeente Overbetuwe zijn de Zwerfafvalbrigade Driel en Elst opgericht. Kijk voor een overzicht van alle zwerfafvalbrigades.

Kijk ook eens op: