Afgeronde projecten in gemeente Nijkerk

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Nijkerk. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Klompenpad Kids Hoevelaken
  Er wordt onderzocht  of een deel van het bestaande Klompenpad Laaksepad kan worden ingericht als Klompenpad Kids pad. Dit is een korte route met extra speelaangelegenheid en opdrachtjes voor kinderen. Lees meer over Klompenpaden Kids.
 2. Biodiversiteitsimpuls Nijkerk
  Inmiddels zijn 24 biodiversiteitsplannen opgesteld. De overige acties in het biodiversiteitsimpuls zijn nog lopend.
 3. Landschapsimpuls Nijkerkerveen
  De gemeente Nijkerk is trots op haar landelijke omgevingen wil het landschap verder versterken. Met dit project hebben inwoners hun erf en het omringende landschap nog groener en mooier gemaakt. Denk hierbij aan het planten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden of bomen, die passen in het landschap.
 4. Levend Landschap Hoevelaken
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Er is een uitvoeringsagenda Hoevelaken opgesteld met daarin de wensen en ideeën van bewoners. De ideeën van Levend Landschap Hoevelaken zijn in de afgelopen jaren uitgevoerd. Daarmee werd invulling gegeven aan de wens het streekeigen  landschap te versterken en benutten en er nog trotser op te kunnen worden.
 5. Beleidsuitvoering Landschapsregeling 2018-2022
  We ondersteunen de gemeente Nijkerk met beleidsadvies en de subsidieaanvraag voor de uitvoering van natuur en landschap gerelateerde projecten via de Landschapsregeling 2018-2022.
 6. Oprichting Zwerfafvalbrigades
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In de gemeente Nijkerk zijn drie Zwerfafvalbrigades opgericht. Kijk voor een overzicht van de Zwerfafvalbrigades.
 7. Poelenbrigade Nijkerk
   In Nijkerk is een groep enthousiaste vrijwilligers en bezitters van poelen opgeleid. Door poelen af en toe op te schonen en de zonnige kant te maaien ontstaat er een aantrekkelijk leefgebied voor onder andere salamanders, kikkers, padden en libellen. De vrijwilligers van de poelenwerkgroep trekken er nu zelfstandig op uit om poelen te inventariseren, eigenaren te adviseren over het onderhoud en om poelen op te schonen.
 8. Cursus weidevogels tellen
  SLG organiseerde de korte cursus ‘Weidevogels tellen in Nijkerk’ voor nieuwe vrijwilligers uit Nijkerk. De tweedaagse cursus bestond uit een theorie- en een praktijkgedeelte om nieuwe vrijwilligers op te leiden. SLG organiseerde deze cursus ook in Oldebroek en de Betuwe.
 9. Beplantingsproject Hoevelaken
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners krijgen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.

Kijk ook eens op: