Afgeronde projecten in gemeente Neder-Betuwe

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Neder-Betuwe. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Klompenpad Eerbeek
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.
 2. Zwerfafvalbrigade
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In de gemeente Neder-Betuwe zijn twee Zwerfafvalbrigades opgericht.
 3. Klompenpad Spees-Maneswaard
  Zie boven voor de werkwijze van een Klompenpad. In 2017 is gestart met de ontwikkeling van het Klompenpad Spees-Maneswaard in de omgeving van Opheusden.
 4. Cursus weidevogelbescherming
  De weidevogelgroep Overbetuwe, het Collectief Rivierenland, de ANV Lingestreek en SLG organiseerden in 2019 een driedaagse cursus Weidevogelbescherming voor nieuwe vrijwilligers.
  Om de kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels in de Overbetuwe te beschermen, leidden we mensen op  tot actieve weidevogelvrijwilliger.
 5. Inspiratieochtend biodiversiteit voor bewoners
  Voor geïnteresseerde bewoners is er op een geschikt erf een inspiratieochtend over het thema biodiversiteit georganiseerd. Tijdens deze ochtend kregen de deelnemers te zien wat er allemaal op en rond het erf leeft. Ook kregen deelnemers te zien wat ze zelf kunt doen om uw erf nog aantrekkelijker te maken voor allerlei planten- en diersoorten.
 6. Zaaiactie ter versterking van biodiversiteit
  We organiseerden een laagdrempelige zaaiactie voor geïnteresseerde grondeigenaren om de biodiversiteit op hun erf te versterken. Naast bijen profiteren ook andere insecten hiervan. Het zaaigoed bestond voornamelijk uit meerjarige inheemse soorten, omdat dit duurzaam bijdraagt aan biodiversiteit.
 7. Dijken in het groen
  Met het beplantingsproject ‘Dijken in het Groen’ is het groene karakter langs het dijktracé Hagestein – Opheusden versterkt. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen heeft het eigentijdse landschap een nog mooier en oorspronkelijk karakter gekregen. Dijken in het Groen is een samenwerkingsproject van de gemeenten in de gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren.
 8. Neder-Betuwe in het Groen
   Als vervolg op Dijken in het Groen (fase 1) kregen  bewoners van het hele buitengebied van de gemeente Neder-Betuwe de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen voor hun eigen terrein. Het ging hierbij om beplanting, die de grote landschappelijke structuren in de gemeente Neder-Betuwe versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
 9. Brochure landschap en biodiversiteit
  Voor de gemeenten Buren, Culemborg en Neder-Betuwe ontwikkelden we een publiekssbrochure landschap en biodiversiteit. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. We geven tips voor het inrichten van het erf en reiken lijsten met rassen aan die van oorsprong in het gebied voor komen. Bekijk de Landschapsbrochure Buren, Culemborg en Neder-Betuwe.

Kijk ook eens op: