Afgeronde projecten in gemeente Heerde

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Heerde. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Beleidsuitvoering ondersteuning Landschapsregeling 2019-2023
  Wij hebben de gemeente Heerde ondersteund en geadviseerd m.b.t. hun beleidsuitvoering voor de nieuwe Landschapsregeling.
 2. Boscompensatieproject Heerde transferium
  SLG heeft gemeente Heerde ondersteund  bij zoeken naar locaties om 5.000m2 boscompensatie te realiseren.
 3. Oprichting zwerfafvalbrigades
  In samenwerking met afvalverwerker ROVA zijn in de gemeente Heerde 3 zwerfafvalbrigades opgericht. Een zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! Kijk hier voor een overzicht.
 4. Laanherstel
  We hebben een historisch onderzoek gedaan naar het voorkomen van laanstructuren in het buitengebied van Heerde en hiervoor een herstelplan in deelfasen opgesteld. Afgelopen jaar is begonnen met de uitvoeringsfase waarbij in de gemeentebermen ca. 170 laanbomen en 150 knotbomen zijn aangeplant.
 5. Heerde Landschappelijk Sterk 5x
  Het project Heerde – Landschappelijk sterk! is onderdeel van het programma Gebiedsontwikkeling Veessen – Wapenveld. Deze gebiedsontwikkeling geeft nieuwe impulsen aan dit gebied, gericht op leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, lokale economie en toegankelijkheid van het buitengebied. Ongeveer 70% van alle bewoners in het buitengebied heeft deelgenomen aan deze plantactie in 2014.
 6. Steenuilenproject HeerdeSteenuil_HanBouwmeester
  Het half open cultuurlandschap biedt steenuilen een geschikte leefomgeving. We hebben de bewoners in Heerde gevraagd of ze hun erf geschikt wilden maken voor steenuilen. Hier is goed gehoor aan gegeven. Er zijn binnen het project 20 nieuwe steenuilenkasten opgehangen waarvan er in 2015 maar liefst 11 bewoond werden!

Kijk ook eens op: