Afgeronde projecten in gemeente Hattem

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Hattem. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Beleidsondersteuning Landschap en biodiversiteit
  Wij hebben de gemeente Hattem ondersteund en geadviseerd m.b.t. hun beleidsuitvoering voor de nieuwe Landschapsregeling.
 2. Levend Landschap HattemBeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.  Lees meer over Levend Landschap.
  Dit Levend Landschap proces is gestart in het najaar van 2018.
 3. Workshop biodiversiteit in Hattem
  Bewoners uit Hattem deden mee aan een workshop over biodiversiteit op het eigen erf of in de eigen tuin. De tweedaagse workshop biodiversiteit ging over het inrichten van erf of tuin voor een aantrekkelijke leefomgeving voor allerlei dieren. De workshop is één van de ideeën, die voortkwamen uit het bewonersproces Levend Landschap Hattem.
 4. Hattem in het Groen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 5. Oprichting Knotgroep
  Als onderdeel van het Levend Landschap proces is er in de gemeente Hattem een Knotgroep opgericht. Deze groep vrijwilligers draagt nu zelfstandig bij aan het landschapsonderhoud in de gemeente door knotbomen aan te planten en te beheren (knotten). Knotbomen zijn zeer kenmerkende landschapselementen, met name in waterrijke gebieden zoals langs de IJssel.
 6. Oprichting Zwerfafvalbrigade Hattem
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In samenwerking met afvalverwerker ROVA is Zwerfafvalbrigade Hattem opgericht. Kijk hier voor een overzicht.

Kijk ook eens op: