Afgeronde projecten in gemeente Ede

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Ede. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Levend Landschap Harskamp
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap.
 2. Levend Landschap Wekerom – De Valk
 3. Levend Landschap Lunteren
 4. Levend Landschap BennekomBeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
 5. Levend Landschap Otterlo
 6. Levend Landschap Ederveen-De Klomp
 7. Ederveen-De Klomp in het Groen
  Eén van de uitvoeringsprojecten van Levend Landschap is een beplantingsactie. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. Zie hier voor de aanpak van Dorpen in het groen.
 8. Uilen onder de Pannen in Ederveen – Lunteren
  Vanuit het bewonersproces Levend Landschap is het initiatief genomen om het buitengebied van Ederveen en Lunteren te verfraaien en aantrekkelijker te maken voor steen- en kerkuilen. Deze uilen zijn beschermde diersoorten die zich goed thuis voelen in het Nederlandse cultuurlandschap. De uilen krijgen hulp van vrijwilligers, als het gaat om nestgelegenheid en voedselaanbod.
 9. Beleidsadvies subsidieaanvraag landschap en biodiversiteit
  We ondersteunen de gemeente Ede met beleidsadvies en de subsidieaanvraag voor de uitvoering van natuur en landschap gerelateerde projecten gericht op biodiversiteit.
 10. Lunteren in het Groen
  Eén van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken. Zie hier voor de aanpak van Dorpen in het groen.
 11. Boek Landschappen van Ede
  In het boek Parels van de Edese landschappen, dat is gemaakt op initiatief van SLG en gemeente Ede, worden de vijf landschapstypen in het vrij toegankelijke buitengebied van de gemeente Ede beschreven en zichtbaar gemaakt in de vorm van ruim tachtig bijzondere locaties die door de Edese bevolking daarvoor zijn aangedragen uit te lichten. Kijk hier voor meer informatie.

Kijk ook eens op: