Afgeronde projecten in gemeente Doesburg

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Doesburg. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Programma biodiversiteit voor bewoners
  Veel insecten zoals vlinders en wilde bijen hebben het moeilijk. Erven en tuinen kunnen een goed leefgebied vormen voor deze en andere dieren. Tijdens een webinar geven we tips hoe inwoners de gemeente Doesburg aantrekkelijk kunnen maken voor verschillende dieren. Deze webinar maakt deel uit van een biodiversiteitsproject in de gemeente Doesburg. Tijdens de bijeenkomst krijgen deelnemersbezoekers meer informatie over het vervolg van dit project.
 2. Oprichting Hoogstambrigade Doesburg
  In de gemeente Doesburg werken we aan de oprichting van een hoogstambrigade. De  vrijwilligers worden door ons opgeleid om de boomgaarden te onderhouden.  Zij krijgen hiervoor een meerdaagse cursus hoogstamfruit. Na de opleiding kan de hoogstambrigade deskundig en zelfstandig de boomgaarden onderhouden. De verschillende hoogstambrigades krijgen nascholing en komen op ons initiatief samen voor uitwisseling en inspiratie.
 3. Levend Landschap proces Doesburg Noordoost
  BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. Het proces Levend Landschap Doesburg Noordoost is afgerond in het voorjaar van 2018.
 4. Doesburg Noordoost in het Groen
  In het project Doesburg Noordoost in het Groen hebben bewoners de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. Het ging hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Doesburg versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.

Kijk ook eens op: