Afgeronde projecten in gemeente Culemborg

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Culemborg. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

 1. Oprichten zwerfafvalbrigades
  Dit voorjaar gaan we in gemeente Culemborg van start met de oprichting van twee zwerfafvalbrigades. Een zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen!  Kijk hier voor een overzicht van brigades in Gelderland.
 2. Culemborg in het Groen
  Met het beplantingsproject werd het groene karakter in het buitengebied van de gemeente Culemborg versterkt. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen heeft het eigentijdse landschap een nog mooier en oorspronkelijk karakter gekregen.
 3. Inspiratiemiddag Biodiversiteit
  Tijdens de inspiratiemiddag  zien deelnemers wat er allemaal op en rond een aansprekend erf bij Culemborg leeft. Door te enthousiasmeren en kennis over te brengen zien de inwoners nog meer wat zij zelf kunnen doen om hun gronden nog aantrekkelijker te maken voor allerlei planten- en diersoorten. De middag start met een korte inhoudelijke uitleg met aansluitend een veldexcursie.
 4. Biodiversiteitsproject BIJ BEWUST BETUWESLG ondersteunde de campagne BIJ BEWUST BETUWE. Het doel is mensen meer bewust te maken van het nut en de noodzaak van de bij. Een groot symposium werd afgesloten met ondertekening van de Bij Bewust Betuwe intentie-verklaring. Bekijk het filmpje van het symposium.
 5. Biodiversiteitsplan en erfbezoek
  Samen met de gemeente Culemborg organiseerden we een actie voor inwoners met meer dan 1500 m2 grond. Een adviseur van SLG bracht een bezoek op het erf en stelde samen met de eigenaren een biodiversiteitsplan op met speciale aandacht voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Zij konden met korting plantmateriaal en zaaigoed bestellen.
 6. Dijken in het groen
  Met het beplantingsproject ‘Dijken in het Groen’ is het groene karakter langs het dijktracé Hagestein – Opheusden versterkt. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen heeft het eigentijdse landschap een nog mooier en oorspronkelijk karakter gekregen. Dijken in het Groen is een samenwerkingsproject van de gemeenten in de gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren.
 7. Brochure landschap en biodiversiteit
  Voor de gemeenten Buren, Culemborg en Neder-Betuwe ontwikkelden we een publiekssbrochure landschap en biodiversiteit. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. We geven tips voor het inrichten van het erf en reiken lijsten met rassen aan die van oorsprong in het gebied voor komen. Bekijk de Landschapsbrochure Buren, Culemborg en Neder-Betuwe.

Kijk ook eens op: