Afgeronde projecten in gemeente Culemborg

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Culemborg. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

  1. Biodiversiteitsproject BIJ BEWUST BETUWESLG ondersteunde de campagne BIJ BEWUST BETUWE. Het doel is mensen meer bewust te maken van het nut en de noodzaak van de bij. Een groot symposium werd afgesloten met ondertekening van de Bij Bewust Betuwe intentie-verklaring. Bekijk het filmpje van het symposium.
  2. Biodiversiteitsplan en erfbezoek
    Samen met de gemeente Culemborg organiseerden we een actie voor inwoners met meer dan 1500 m2 grond. Een adviseur van SLG bracht een bezoek op het erf en stelde samen met de eigenaren een biodiversiteitsplan op met speciale aandacht voor bijen, vlinders en andere bestuivers. Zij konden met korting plantmateriaal en zaaigoed bestellen.
  3. Dijken in het groen
    Met het beplantingsproject ‘Dijken in het Groen’ is het groene karakter langs het dijktracé Hagestein – Opheusden versterkt. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen heeft het eigentijdse landschap een nog mooier en oorspronkelijk karakter gekregen. Dijken in het Groen is een samenwerkingsproject van de gemeenten in de gemeenten Neder-Betuwe, Culemborg en Buren.
  4. Brochure landschap en biodiversiteit
    Voor de gemeenten Buren, Culemborg en Neder-Betuwe ontwikkelden we een publiekssbrochure landschap en biodiversiteit. Bewoners van het buitengebied kunnen met behulp van de brochure en kaart eenvoudig zien in welk landschapstype ze wonen. We geven tips voor het inrichten van het erf en reiken lijsten met rassen aan die van oorsprong in het gebied voor komen. Bekijk de Landschapsbrochure Buren, Culemborg en Neder-Betuwe.

Kijk ook eens op: