Afgeronde projecten in gemeente Brummen

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Brummen. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Klompenpad Eerbeek
  Een Klompenpad is een cultuurhistorisch wandelpad. Zoveel mogelijk oude voetpaadjes zoals jaagpaden, kerkenpaden en schoolpaadjes worden met hulp van de bewoners opgespeurd en hersteld. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Lees meer over Klompenpaden.
 2. Beleidsuitvoering ondersteuning Landschapsregeling 2019-2023
  Wij ondersteunden en adviseerden de gemeente Brummen met hun beleidsuitvoering voor de nieuwe Landschapsregeling.
 3. Aanpassing Klompenpad Leuvenheim
  Het Leuvenschepad heeft een routeverbetering ondergaan.
 4. Oprichting Hoogstambrigade Brummen
  In de gemeente Brummen is een hoogstambrigade opgericht.  De  vrijwilligers zijn door ons opgeleid om zelfstandig hoogstamboomgaarden deskundig te onderhouden.
 5. Cursus aanleg en beheer bloemenweides
 6. Beplantingsproject wijk Elzenbos
  In de wijk Elzenbos is een beplantingsproject uitgevoerd. SLG maakte een plan voor een collectie boomgaard en begeleidde de uitvoering hiervan. Samen met een initiatiefgroep  maakten we een inrichtingsschets voor 3 ha openbare ruimte om een voedselbos te realiseren. Na verdere planuitwerking hebben we de aanplant begeleid en een cursus insectenvriendelijk maai gegeven.
 7. Beplantingsproject Cortenoever
  In Cortenoever kregen bewoners de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 8. Levend Landschap Empe Tonden
  BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
  Dorpsbewoners voelen zich betrokken bij hun eigen landschap en willen zich er graag voor inzetten. Via Levend Landschap hebben we bewoners begeleiding en ondersteuning geboden bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering. Voor meer informatie over de aanpak en het proces kijkt u bij meer over Levend Landschap.
 9. Empe-Tonden in het Groen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken.
 10. Levend Landschap Oeken Voorstonden Broek
  Zie hierboven voor de werkwijze van Levend Landschap.
 11. Oeken-Voorstonden-Broek in het Groen (fase 1)
  Oeken Voorstonden Broek in het Groen is gestart in het voorjaar van 2016. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken. In november 2016 zijn de bomen en struiken door de deelnemers geplant.
 12. Brummen in het Groen fase 2
  Als vervolg op Oeken-Voorstonden-Broek in het Groen en Empe-Tonden in het Groen kregen bewoners van het gehele buitengebied van de gemeente Brummen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen voor hun eigen terrein. Het ging hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Brummen versterkt, zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
 13. Oprichting Zaaghoutbrigades: Hakken voor de Haard
  Er zijn twee Zaaghoutbrigades opgericht, één in Eerbeek en één in Brummen. Veel landschapselementen zoals bosjes, houtwallen en singels hebben regulier beheer nodig om niet in kwaliteit achteruit te gaan. De 20 vrijwilligers kregen bij IPC Groene Ruimte een training in het gebruik van motorkettingzagen en veilig werken.
 14. Realisatie grote landschapsopgaven
  We boden bewoners met veel eigen terrein de mogelijkheid hun gronden landschappelijk in te richten zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.
 15. Landschappelijke erfbeplanting
  Langs het fietspad in Cortenoever werden 7 erfbeplantingsplannen door ons opgesteld.

Kijk ook eens op: