Afgeronde projecten in gemeente Berkelland

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Berkelland. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Levend Landschap Beltrum, Gelselaar en Noordijk
  BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.
  Er is zowel een uitvoeringsagenda Beltrum, een uitvoeringsagenda Gelselaar als een uitvoeringsagenda Noordijk opgesteld met daarin de wensen en ideeën van bewoners. De ideeën van Levend Landschap Beltrum, Gelselaar en Noordijk worden uitgevoerd in 2016 en 2017. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wens het streekeigen  landschap te versterken en benutten en er nog trotser op te kunnen worden. Lees meer over Levend Landschap.
 2. Cursus ‘Alles van het landschap Gelselaar’
  Voor inwoners van Gelselaar start op 12 september 2019 een driedelige cursus ‘Alles van het landschap Gelselaar’.  Aan de hand van  twee theorieavonden en één praktijkochtend leert u meer over ecologie, aanleg en beheer van het landschap.
 3. Geesteren in het Groen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 4. Cursus ‘Alles van het landschap Geesteren’
  Voor bewoners van Geesteren organiseerden we de cursus ‘Alles van het landschap’. Aan de hand van twee theorieavonden en één praktijkochtend leerden zij meer over ecologie, aanleg en beheer van het landschap.
 5. Cursus patrijzen tellen voor vrijwilligers
  Patrijzen zien we steeds minder op de akkers. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven om deze prachtige akkervogel te helpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden. Zo bieden grondeigenaren deze vogels broedgelegenheid, dekking en voedsel. Nu is de vraag, hoe patrijzen daarvan profiteren. In het voorjaar van 2018 voorjaar hebben we daarom vrijwilligers opgeleid om de patrijs in het veld te monitoren ofwel te tellen.

Kijk ook eens op: