Afgeronde projecten in gemeente Berkelland

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Berkelland. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Bloeiend Bijenlandschap Berkelland
  Op biologisch bedrijf de Dennekamp in Rekken wordt in het kader van Nederland Zoemt een grote bijenbiotoop gerealiseerd. Ook in Gelselaar komt een bijenbiotoop komen. SLG maakt plannen en organiseert bijeenkomsten om met buren samen een bloeiend bijenlandschap te realiseren rondom de bijenbiotoop. Ook organiseren we een bijenwerkdag om samen met bewoners uit de buurt bijenhagen aan te planten en te inzaaien. Bekijk hier het Biodiversiteitsplan De Dennenkamp.
 2. Levend Landschap Beltrum, Gelselaar en Noordijk
  BeeldmerkLevendLandschap_RGB_def
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap.
  Er is zowel een uitvoeringsagenda Beltrum, een uitvoeringsagenda Gelselaar als een uitvoeringsagenda Noordijk opgesteld met daarin de wensen en ideeën van bewoners. De ideeën van Levend Landschap Beltrum, Gelselaar en Noordijk gaven invulling aan de wens het streekeigen  landschap te versterken en benutten. Lees meer over Levend Landschap.
 3. Geesteren in het Groen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 4. Cursus ‘Alles van het landschap Geesteren’
  Voor bewoners van Geesteren organiseerden we de cursus ‘Alles van het landschap’. Aan de hand van twee theorieavonden en één praktijkochtend leerden zij meer over ecologie, aanleg en beheer van het landschap.
 5. Cursus patrijzen tellen voor vrijwilligers
  Patrijzen zien we steeds minder op de akkers. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven om deze prachtige akkervogel te helpen, bijvoorbeeld door het aanleggen van kruidenrijke akkerranden. Zo bieden grondeigenaren deze vogels broedgelegenheid, dekking en voedsel. Nu is de vraag, hoe patrijzen daarvan profiteren. In het voorjaar van 2018 voorjaar hebben we daarom vrijwilligers opgeleid om de patrijs in het veld te monitoren ofwel te tellen.
 6. Levend Landschap Geesteren
  Zie hierboven voor de omschrijving van Levend Landschap proces. Het proces Levend Landschap Geesteren is gestart in het najaar van 2017. Houd de lokale media of deze website in de gaten voor actuele informatie.
 7. Cursus ‘Alles van het landschap Gelselaar’
  Voor inwoners van Gelselaar start op 12 september 2019 een driedelige cursus ‘Alles van het landschap Gelselaar’.  Aan de hand van  twee theorieavonden en één praktijkochtend leert u meer over ecologie, aanleg en beheer van het landschap.

Kijk ook eens op: