Afgeronde projecten in gemeente Barneveld

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Barneveld. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Ondersteuning Regeling Landschap en biodiversiteit 2020-2024
  We hebben de gemeente Barneveld ondersteund en geadviseerd met betrekking tot hun beleidsuitvoering voor de nieuwe Landschapsregeling.
 2. Barneveld in het Groen deel 3
  Bewoners in Barneveld kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 3. Garderen in het groen
  Het dorp aan de slag met streekeigen beplanting. Binnen de aanpak van Dorpen in het Groen werkten we samen met dorpsbelangenorganisaties en bewoners aan een fraai landschap. Dat doen we door de erven van deelnemers te verfraaien; het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels.
 4. Cursus weidevogels Barneveld
  In de gemeente Barneveld organiseerden we een cursus weidevogelbescherming  samen met de weidevogelgroep Binnenveld Oost, IVN Barneveld.  Deze tweedaagse cursus was bedoeld voor het opleiden van nieuwe vrijwilligers.
 5. Oprichting landschapsbeheergroep De Glind
  Onder de beheergroepen verstaan we de groepen vrijwilligers die vaak op een (zaterdag)ochtend in een ‘eigen’ gebied aan de slag gaan met knotten, snoeien, zagen en planten. Deze gebieden kunnen in eigendom zijn van de gemeente, waterschap, natuurorganisatie, agrariër of particulier. Soms is het gebied ook geadopteerd of overgenomen door de groep.
  De werkdag start met koffie en een instructie en eindigt met een kop dampende soep. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.
 6. Barneveld in het Groen 1 + 2
  Bewoners in Barneveld kregen de mogelijkheid inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijker te maken.
 7. Cursus Alles van het landschap
  De bewoners van De Glind en Achterveld kregen de mogelijkheid de cursus ‘Alles van het landschap’ te volgen. Aan de hand van vier theorieavonden en vijf praktijkdagen kwamen verschillende onderdelen aan bod over biodiversiteit op en om het erf en de aanleg en beheer van landschappelijke beplanting zoals hoogstamfruit en hagen.
 8. De Glind in het Groen
  Belangenvereniging De Glind, gemeente Barneveld en SLG organiseerden samen een beplantingsproject voor bewoners in het buitengebied van De Glind. Het doel was erven en kavelgrenzen in het buitengebied te voorzien van streekeigen struiken en bomen die hier landschappelijk gezien het beste passen.
 9. Beleidsuitvoering en subsidieaanvraag
  We hebben de gemeente Barneveld ondersteund met beleidsadvies en het voorbereiden van subsidieaanvragen voor de uitvoering van natuur en landschap gerelateerde projecten.
 10. Brochure Barneveld
  We hebben in opdracht van de gemeente Barneveld een erfbeplantingsbrochure gemaakt voor bewoners in het buitengebied van Barneveld. Kijk hier voor meer informatie.
 11. Voorthuizen in het Groen
  Onder de noemer ‘Voorthuizen in het Groen’ hebben we met de gemeente Barneveld en Vereniging Plaatselijk Belang Voorthuizen een erfbeplantingsproject uitgevoerd voor bewoners in het buitengebied van Voorthuizen.
  Het project ‘Voorthuizen in het Groen’ is mede gefinancierd vanuit het project Natuur en Landschap van de regio Food Valley. Lees meer over Dorpen in het Groen.
 12. Dorpen in het Groen projecten: Stroe, Kootwijkerbroek en Terbroek
  Zie boven voor een omschrijving of lees meer over Dorpen in het Groen.

Kijk ook eens op: