Afgeronde projecten gemeente Lingewaard

Kijk voor projecten in uitvoering of projecten die worden verwacht op de pagina van de gemeente Lingewaard. Op die pagina vindt u een compleet overzicht van onze projecten, vrijwilligersgroepen en Klompenpaden in uw gemeente.

Afgeronde projecten

 1. Nieuwe wandelroute Huissen Angeren
  In Huissen en Angeren is een nieuwe wandelroute ontwikkeld, het het Steenoven- en Hofstedepad. Deze rondwandeling van elf kilometer gaat langs zeven hoogtepunten in het buitengebied van Angeren en Huissen. De brochure met een beschrijving van de route en bezienswaardigheden kun je hier downloaden.
 2. Landschapsinventarisatie
  De Stichting Lingewaard Natuurlijk heeft het initiatief genomen voor een landschapsinventarisatie in de gemeente Lingewaard. De landschapsinventarisatie is een nulmeting, om te komen tot een monitoring. SLG heeft de technische kant opgezet en het veldwerk begeleid.
 3. Oprichting Hoogstambrigades
  In de gemeente Lingewaard zijn drie Hoogstambrigades opgericht,  in Gendt en Doornenburg, in de wijk Zilverkamp in Huissen en een Hoogstambrigade Landgoed de Brouwketel in de uiterwaarden van Huissen.
 4. Dorpsboomgaarden Landgoed de Brouwketel
  Een bewonersgroep van het nieuwe Landgoed de Brouwketel heeft een participatief ontwerp gemaakt van twee boomgaarden, die publiek toegankelijk zijn. In 2019 zijn de nieuwe boomgaarden, samen met de nieuwe Hoogstambrigade en schoolkinderen, aangeplant. In de toekomst worden pluk- en snoeidagen georganiseerd door de grondeigenaren voor inwoners.
 5. Levend Landschap Huissen Angeren
  De maatschappij is in beweging. Er is een algemene tendens bij overheden om de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de eigen leefomgeving steeds meer in handen te geven van burgers en bewoners zelf. Dit geldt ook voor het cultuurlandschap. Lees meer over Levend Landschap. Bekijk hier de publieksflyer van de ideeën die bewoners uitvoeren in Huissen en Angeren.
 6. Lingewaard in het groen
  Een van de uitvoeringsprojecten van het Levend Landschap proces is een beplantingsproject. Bewoners hebben de mogelijkheid gekregen inheemse bomen en struiken aan te schaffen om hun erf/terrein landschappelijk aantrekkelijk te maken.
 7. Oprichting Zwerfafvalbrigade Huissen
  Een Zwerfafvalbrigade is een groep vrijwilligers die op regelmatige basis zwerfafval opruimt in de eigen omgeving. SLG faciliteert met hesjes, knijpers en vuilniszakken, organiseert afspraken met de gemeente over het afhalen van de zakken opgehaald zwerfafval en zorgt voor een handige whatsapp-groep voor de vrijwilligers. Het beoogde resultaat is dat het Gelderse landschap schoner, mooier en aantrekkelijker wordt voor iedereen! In Huissen is een nieuwe Zwerfafvalbrigade opgericht. Kijk voor een overzicht van de Zwerfafvalbrigades.
 8. Introductiecursus landschapselementen
  In de winter van 2017- 2018 organiseerden we de introductiecursus aanleg, onderhoud en duurzaam beheer van landschapselementen. De focus lag hierbij op hoogstamfruit. Deze cursus was bedoeld voor deelnemers aan het beplantingsproject Lingewaard in het Groen.
 9. Huissen Angeren in ‘t groen
  Wij organiseerden samen met Stichting Lingewaard Natuurlijk en projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Huissen Angeren het beplantingsproject Huissen Angeren in ‘t groen. Dit project bood bewoners een unieke kans om de eigen woonomgeving en erf landschappelijk te verfraaien.
 10. Wielenherstelproject
  Vier gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard) hebben de handen ineen geslagen om een groot aantal wielen op te knappen. U kunt deze wielen bekijken en hun bijzondere verhalen ontdekken met een Wielenfietsroute. Kijk voormeer informatie over het Wielenherstelproject en de Wielenfietsroute.

Kijk ook eens op: