Activiteiten Liniewacht

groepsschuilplaats3 Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Zoogdiervereniging starten een nieuwe vrijwilligersgroep: de Liniewacht. Vrijwilligers kunnen zich hier aanmelden voor activiteiten van de Liniewacht.

Training
Vrijwilligers van de Liniewacht krijgen een training en begeleiding in het monitoren en onderhouden van de schuilplaatsen. Daarbij komt zowel de landschappelijke beplanting op en rondom de schuilplaatsen aan de orde als het tellen en monitoren van de vleermuizen.
De training is bedoeld voor eigenaren van groepsschuilplaatsen en vrijwilligers met belangstelling voor het onderhouden van het cultuurhistorisch landschap en/of het onderzoeken van verschillende soorten vleermuizen in de schuilplaatsen.

Bijeenkomst Liniewacht Evaluatie en vooruitblik op 16 april 2014. Aanvang 20.00 uur.
U kunt zich hier opgeven voor deze bijeenkomst.

Presentaties van bijeenkomst 16 oktober
U kunt hier de presentaties bekijken.
– Presentatie Zoogdiervereniging (hand-out)
– Presentatie Startbijeenkomst Liniewacht door Susanne Agterbosch, Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Presentaties van bijeenkomst 26 januari 2014: Workshop winterherkenning vleermuizen
– Presentatie Vleermuizen in de winter
– Antwoorden test en quiz
– Lees hier het verslag van de workshop winterherkenning vleermuizen

In de pers
Omroep Gelderland heeft een nieuwsitem gemaakt over de werkochtend van de Liniewacht van zaterdag 8 februari 2014 op Fort Asperen.
Vrijdag 7 februari gaf Susanne Agterbosch een radio-interview (kijk bij uitzending gemist radio vrijdag 7 februari vanaf 11.19 uur) over de Liniewacht en de werkochtend op Fort Asperen bij Omroep Gelderland.

Vacatures Liniewacht
Om van de Liniewacht een goed draaiende werkgroep te maken en te houden moeten er regelmatig bepaalde taken worden uitgevoerd. De werkgroepsleden die een taak op zich nemen vormen samen het bestuur van de werkgroep. We zoeken de volgende vrijwilligers:
– Voorzitter/ coördinator (schatting circa 30 uur per jaar)
– Secretariaat / penningsmeester (schatting circa 20 uur per jaar)
– Materiaalbeheerder (schatting circa 20 uur per jaar)
– Gegevensbeheerder / website (schatting circa 30 uur per jaar)
– Scholingscoördinator (schatting circa 10 – 15 uur per jaar)

Lees hier meer: Taken van de werkgroep Liniewacht
Mocht je geïnteresseerd zijn in één van bovengenoemde taken neem dan contact op met Susanne Agterbosch.

Bijzonder erfgoedbaardjes_gsp_diefdijk
Langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie liggen tientallen zogenaamde militaire groepsschuilplaatsen. Deze schuilplaatsen voor infanteristen zijn beeldbepalend voor het landschap. Ze hebben niet alleen een cultuurhistorische en landschappelijke waarde maar ook een belangrijke ecologische waarde. Vleermuizen vinden deze bunkers namelijk aantrekkelijk om zich voort te planten en te overwinteren. Deze groepsschuilplaatsen zijn bijzonder erfgoed en moeten behouden worden vinden Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Zoogdiervereniging.

LiniewachtLiniewacht
Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Zoogdiervereniging willen samen met eigenaren en vrijwilligers deze unieke plekken zo goed mogelijk landschappelijk onderhouden en beheren en daarnaast ook monitoren op vleermuizen. Daarom willen we een Liniewacht opzetten. De Liniewacht bestaat uit een groep vrijwilligers door ons ondersteund, die het leuk vindt om groepsschuilplaatsen in de eigen omgeving te onderhouden en te monitoren op het dierenleven. De Liniewacht adopteert schuilplaatsen, die ze beheren en inspecteren. Een bijzonder en unieke kans om ons erfgoed te behouden.

Meer goed onderhouden groepsschuilplaatsen is het doel van dit beheerproject dat wordt uitgevoerd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland in samenwerking met de Zoogdiervereniging. De financiële steun voor de pilots komt van provincies Gelderland, Noord-Brabant en het INTERREG project SHARE.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susanne Agterbosch of telefonisch via 026-3537444.

Kijk ook eens op: