Actie Houd de Bongerd Hoog in West Maas en Waal en Wijchen

hoogstamfruit

Het seizoen voor de aanplant van hoogstamfruitbomen is in volle gang. De gemeenten West Maas en Waal en Wijchen organiseren in samenwerking met ons een speciale actie om het aantal hoogstamboomgaarden in het buitengebied te vergroten. Inwoners van het buitengebied van deze gemeenten kunnen zich opgeven voor deelname aan de actie Houd de Bongerd Hoog. De eigen bijdrage is € 12,50 per boom, inclusief een boompaal en een boomband. Heeft u interesse en voldoende ruimte beschikbaar voor een hoogstamboomgaard met minimaal 15 bomen? Geeft u zich dan vóór 15 februari op via onderstaand aanmeldformulier.

In het verleden plantten bewoners in het rivierengebied vaak hoogstambomen aan op hun perceel. Dit varieerde van boerenboomgaarden dichtbij huis voor eigen consumptie tot productieboomgaarden van 1 á 2 hectare voor de verkoop. Deze hoogstamboomgaarden leverden een fraai en karakteristiek landschapselement en –beeld op. Als bewoner van het buitengebied kunt u meehelpen om de eigenheid van het rivierenlandschap te behouden en te versterken door mee te doen met de actie Houd de Bongerd Hoog.

Spelregels

De spelregels zijn als volgt:
• De hoogstamfruitbomen (minimaal 15) krijgen een plaats op uw perceel;
• Voor een hoogstamboomgaard van 15 stuks dient u minimaal 1200 vierkante meter weiland/grasland beschikbaar te hebben.
• Locaties op zware komklei zijn uitgesloten van deze actie;
• U verzorgt zelf de aanplant. U krijgt hiervoor de benodigde instructie aangeleverd.
• U dient zelf voor eventuele bescherming tegen vee te zorgen;
• De hoogstamfruitbomen worden u met subsidie aangeboden.
• Tijdens de uitdeeldag op vrijdagmiddag 11 maart kunt u de fruitbomen zelf op halen op een centrale locatie in het Land van Maas en Waal.
• U heeft keuze uit de soorten: handappel, moesappel, handpeer, stoofpeer, pruim of kers. De keuze in rassen en het uiteindelijke aantal wordt in samenwerking met u vastgesteld;
• Er zijn 100 fruitbomen per gemeente beschikbaar. Dus wees er op tijd bij want op is op!

Draagt u het landschap in uw gemeente een warm hart toe? En heeft u ruimte voor minimaal 15 hoogstamfruitbomen op uw perceel? Dan is deze actie interessant voor u.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij Saskia Bemer, telefoon 026 3537444 of via e-mail.