Aanplant en beheer

Jaap en Lex

We hebben een aantal instrumenten ontwikkeld die kunnen helpen om tot een goed plan en aanplant te komen. In 11 korte instructiefilms leren Jaap en Lex u alles over het aanplanten en onderhouden van uw kleine landschapselementen:
–    Instructiefilms Jaap en Lex

Informatiefolders en flyers

Wilt u liever informatie over aanplant en onderhoud lezen? Dan kunt u ook onze informatiefolders en flyers bekijken:

–    Praktische informatiebrochures

Op de website van VBNE is praktijkadvies te vinden:
Praktijkadvies over Jacobskruiskruid-waterkruiskruid
Praktijkadvies essentaksterfte

Aanplantactie voor vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen een nog grotere rol spelen bij de aanleg van nieuwe landschapselementen of de versterking hiervan. Omdat vrijwilligers hun werkgebied en het landschap waarin ze werken goed kennen, kunnen ze ook kansen zien voor verbetering in het landschap. Denk bijvoorbeeld aan een plek voor een nieuwe hoogstamboomgaard, of een weiland waar een haag of solitaire boom eigenlijk thuishoort.

Gedragscode Natuurbeheer

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming ingegaan, deze vervangt o.a. de Flora- en Faunawet. De verandering heeft in de praktijk geen impact op het landschapsbeheerwerk als u zich hier aan houdt:
– Loop voorafgaand aan de werkzaamheden langs het landschapselement en inventariseer of er nesten aanwezig zijn. Denk hierbij aan vogelnesten, maar ook aan nestgelegenheid van zoogdieren (bijvoorbeeld een dassenburcht, dikke holle bomen waar vleermuizen kunnen nestelen) of insecten (bijvoorbeeld mierennesten). Zo ja, zet deze af en zorg dat de werkzaamheden geen schade aanrichten.
– Door het onderhoud gefaseerd uit te voeren blijft een deel van de biotoop ongestoord. Dit geeft continuïteit in het ecologisch functioneren van het element als bijvoorbeeld voortplantingsplaats, schuilplaats of voedselbron.
– Werk alleen in de periode die volgens de natuurkalender die achterin de Gedragscode Natuurbeheer als voorkeursperiode wordt genoemd.

Kijk ook eens op: