Aanmelden voor erfbezoek en bijvriendelijk beplantingsplan Overbetuwe

wormkruidbij_Peter Eekelder

Bijen bestuiven planten en gewassen en zijn daarom erg belangrijk. Wilde bijen hebben het echter moeilijk door pesticiden en gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Maar we kunnen ze helpen. Bijen hebben bloemen nodig. Ze verzamelen stuifmeel als voedsel voor de toekomstige jonge bijen. We kunnen de bijen helpen met bloeiende planten in de periode dat ze vliegen. De gemeente Overbetuwe stimuleert daarom de aanleg en onderhoud van bijenminnende beplantingen. Ook werkt de gemeente aan het plaatsen van bijenhotels.
Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Gratis erfadvies en beplanting

Erfadvies
Erfadvies

U kunt zich aanmelden voor een gratis erfadvies voor een bijvriendelijke beplanting (aanmelden kan tot 25 januari 2019). Een adviseur van Stichting landschapsbeheer Gelderland komt dan in de periode 20 januari 2019 tot 1 maart 2019 bij u thuis om een beplantingsplan op te stellen. Daarna moet u zelf de beplanting aanplanten. De gemeente Overbetuwe stelt de aan te brengen landschappelijke beplanting in maart 2019 gratis ter beschikking.

Voorwaarde deelname

U komt in aanmerking voor een erfbezoek en een beplantingsplan als u een hoogstamboomgaard gaat inrichten met minimaal 15 fruitbomen, ten minste 20 laan- of knotbomen of een houtsingel aan gaat planten en/of 10 are bos gaat aanleggen. Het project is bedoeld voor grote landschapselementen zoals hierboven beschreven. Kleinschalige beplanting op het erf komt niet in aanmerking. Dit project is mogelijk vanwege de subsidie van de gemeente Overbetuwe en de Provincie Gelderland.

 

Ook interessant

Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Inspiratiedag voor buitenlui over biodiversiteit in Sinderen

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!

Biodiversiteitsplan voor grondeigenaren in de gemeente Zaltbommel

Informatieavond subsidie landschap en biodiversiteit in Heumen

Ambassadeurs voor biodiversiteit gezocht!

Schoolkinderen zaaien bloemen in voor wilde bijen en vlinders