header-klompenpadwerkgr-MP-01

Bericht van het Klompenpadenbeheerteam

Trots sturen wij de Nieuwsmail voor Klompenpadvrijwilligers in een nieuw (digitaal) jasje. In deze nieuwsmail vind je drie keer per jaar belangrijke, leuke en inspirerende informatie. Ook besteden we de komende tijd steeds aandacht aan de veiligheid van het vrijwilligerswerk.

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. De werkgroepbijeenkomsten zijn uitgesteld of worden digitaal georganiseerd. Werkzaamheden langs de route en het nalopen van de Klompenpaden kan alleen met inachtneming van 1,5 m afstand. Niet-dringende activiteiten staan helemaal op een laag pitje. Misschien is dit een goed moment om je in de theoretische kant van het landschap te verdiepen. Leer je groen is een e-learningplatform voor iedereen die actief is bij een natuur- of landschapsorganisatie. Met korte online modules over vrijwilligers begeleiden, veilig werken en interessante verdiepingscursussen zoals duurzaamheid en dieren, waaronder grote grazers. Meld je aan voor Leer je groen door naar www.leerjegroen.nl te gaan en je gratis te registreren. Je ontvangt een welkomstmail en een mail met inloggegevens. Hiermee kun je inloggen en je vermaken met 20 leuke en leerzame e-learningmodules.

Wij wensen iedereen veel sterkte de komende tijd en laten we vooral niet vergeten te genieten van ons prachtige Gelderse landschap! Heb je vragen, dan kan je altijd contact opnemen met de beheerder van jouw Klompenpad. Kijk voor alle Klompenpaden en actuele informatie op www.klompenpaden.nl.

Mooie resultaten voor Klompenpaden

Steeds meer wandelaars ontdekken de Klompenpaden en de bijbehorende verhalen van en over het landschap. Ook ondernemers langs de route zien de omzet van hun dienstverlening toenemen. We zijn trots op dit resultaat. Maar vooral op de enorme inspanning van 847 Gelderse vrijwilligers en alle terreineigenaren die hieraan een bijdrage hebben geleverd. Bekijk hier alle klompenpadenresultaten.
klompenpadenjaarbericht 2019_graphic

Klompenpad Ontwikkelingen

Met ons team en heel veel vrijwilligers werken we in Gelderland momenteel aan de ontwikkeling van 25 nieuwe Klompenpaden. Het wandelnetwerk wordt steeds completer. Ook in de Achterhoek en de Liemers, in Zevenaar, Zutphen en Montferland, komen er weer een aantal bij. Prachtige regio’s die ‘uitermate klompenpadwaardig’ zijn! We verwachten de volgende openingen van nieuwe Klompenpaden, tijdelijk uitgesteld vanwege coronamaatregelen:
Thornspiccerpad en het Vrijheijtpad, Elburg
Beekweidenpad, Voorst
Ambts- en Rijkspad, Winssen
Wageningse Engpad Kids, Wageningen

Cursus wat groeit en bloeit daar in de berm?

Als vrijwilliger van Klompenpaden of zwerfafvalbrigades vraagt u zich wellicht regelmatig af: wat groeit en bloeit daar in de berm? Hoewel bloeiende bermen schaars zijn geworden in het landschap, is in de berm nog steeds een aanzienlijk deel van de Nederlandse flora te vinden. We maken een wandeling over een deel van een Klompenpad (± 3 km) en staan stil bij bermen met een interessant verhaal. Meer informatie en aanmelden.
Cursus wat groeit en bloeit daar in de berm?

Aankondiging Klompenpadenvrijwilligersdag 2020

De jaarlijkse Klompenpadenvrijwilligersdag staat gepland in juni, waarbij het Rosandepad bij Oosterbeek het gastpad is. Echter i.v.m. de coronamaatregelen is het op dit moment nog onzeker of deze activiteit door kan gaan. Als deze activiteit doorgaat, volgt hiervoor nog een aparte uitnodiging met meer informatie over de locatie, datum, programma en aanmelden.

Aanpassingen paden: Baanbrekerpad

Het Baanbrekerpad heeft een verbetering gekregen: meer onverhard en minder asfalt. Vrijwilligers van de werkgroep hebben een uitbreiding gerealiseerd door de uiterwaarden van de Maas en afgedamde Maas. Ze hebben nieuwe palen geslagen en routebordjes met het oranje klompje opgeschroefd. De route van het Baanbrekerpad is verlengd van 10 naar 12 kilometer. Vrijwilligers bedankt voor deze verbetering!
Baanbrekerpad vernieuwd

Opening Nederrijnsepad

Bijzonder trots zijn we op het Nederrijnsepad, ons eerste XL pad dat op 13 maart werd geopend in Heteren. Dit Klompenpad is voor de échte wandelaars want het heeft een lengte van liefst 27 km. De route loopt parallel aan de Nederrijn en combineert het Dorenweertsepad, het Hartensepad en het Wageningse Engpad. Aan de zuidkant is een heel nieuw tracé ontwikkeld deels door de uiterwaarden van de gemeente Overbetuwe. Het bijzondere aan de route is dat je ‘m kunt inkorten tot 7, 17 en 20 kilometer door over te varen. Maar alleen op tijden en in de periodes dat de pontjes varen. Niet alleen is het pad extra lang, ook de nalopersgroep is XL! Ruim 25 vrijwilligers gaan helpen om de route te onderhouden. Nieuwsgierig geworden?

Patrijzenhaag langs Wageningse Engpad

Patrijzen hebben het moeilijk. Om patrijzen meer rust te bieden heeft een eigenaar langs het Wageningse Engpad het initiatief genomen om 300 meter patrijzenhaag om zijn perceel aan te leggen. Mooi Wageningen en de Steenuilenwerkgroep Wageningen hielpen met organiseren van de gezamenlijke aanplantactie, 14 vrijwilligers plantten de patrijzenhaag aan in februari. Foto Patrick Jansen.
aanplant patrijzenhaag langs Wageningse Engpad bron Patrick Jansen

Veilig werken langs de weg

Elk Klompenpad wordt maandelijks nagelopen door een werkgroeplid. Sommige groepen besluiten om voor de gezelligheid in tweetallen de naloopronde uit te voeren. Andere nalopers nemen vrienden of familie mee, als die onbekend zijn met de route geeft dat de mogelijkheid om te kijken of de bewegwijzering duidelijk genoeg is. Overigens is samen lopen een goede manier om elkaar op eventueel gevaar te wijzen.

Tijdens het lopen letten de vrijwilligers op de bewegwijzering, de toegankelijkheid (beloopbaarheid) en verzamelen zij eventueel aanwezig zwerfvuil. Ook als er ergens wat kleiner snoeiwerk nodig is, voeren zij dat direct uit. Bijzonderheden en dát er is nagelopen melden de nalopers bij de coördinator of meteen bij de hele groep. Dat kan via de mail of via Whatsapp, vrijwilligersgroepen kiezen zelf hun werkwijze. Soms zijn deze berichtjes zakelijk van aard, vaak zijn het ook mooie en soms zelfs poëtische beschrijvingen van een paar uur buitenwerk.

Op alle Klompenpaden wordt er, naast opengestelde stukken boerenland, ook gewandeld over de openbare weg: fietspaden of rustige wegen. Het belangrijkste risico bij het nalopen langs de openbare weg is het aanrijdgevaar door passerend verkeer, dat kunnen dus ook fietsers zijn. Voldoende afstand bewaren tot overig verkeer en het dragen van signaalkleding voor de zichtbaarheid is essentieel om het risico te verkleinen. Gebruik daarom de veiligheidshesjes die in het rugzakje zitten. Bij het verzamelen van afval is het belangrijk om constant op het verkeer te letten en niet onverwacht over te steken. Bijkomend voordeel van de hesjes is de zichtbaarheid van het vrijwilligerswerk en leidt vaak tot complimenten of een duim omhoog van voorbijgangers.

Aan het woord: Sjoukje Gerritzen coördinator Rijnweidepad

Sjoukje is sinds anderhalf jaar coördinator en combineert dit vrijwilligerswerk met haar andere klussen zoals IVN-natuurgids en organisator van wandelingen voor 50 plussers in de streek. Sjoukje: “We organiseren één keer in de maand een wandeling van 7-8 km voor gemiddeld 20 personen. We maken een rondwandeling op stukken van de Klompenpaden op het Gelders Eiland. ’s Winters meer over verharde tracés en ’s zomers over de onverharde stukken. Onderweg vertel ik over bloemen en planten, maar mijn verhaal is niet zo uitvoerig als bij een IVN-excursie. Een aankondiging en verslag van de wandelingen staan in het blad van de lokale afdeling van ouderenorganisatie KBO.”
Sjoukje Rijnweidepad

Korte berichten

Agenda
Wij volgen de richtlijnen van de Rijksoverheid m.b.t. het coronavirus. Alle SLG groepsactiviteiten met bewoners en vrijwilligers zijn in ieder geval afgelast tot 1 juni. Het kan zijn dat wij op een later moment moeten besluiten andere activiteiten ook te annuleren. Kijk op onze website voor actuele informatie.
In de pers
Klompenpaden komen regelmatig in de pers. De Margriet besteedde aandacht aan het Ugcheler Markepad in de gemeente Apeldoorn. Zo stond het Boereneschpad in een artikel over karakteristiek wandelen in de Achterhoek in de winteruitgave van Te Voet, de wandelkrant.

Wandelaars sturen kaart
118 keer bedankt
footer-top-klompenpad-660-01
footer-bottom-klompenpad-660-02
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
© 2020 Stichting Landschapsbeheer Gelderland