header-landschbeheergr-MP-03

Bericht van Saskia

Het weer was goed, het enthousiasme was groot en het belangrijkste van allemaal, dit jaar ging het wél door, de landelijke Natuurwerkdag! Afgelopen vrijdag en zaterdag hadden 1.375 deelnemers een gezellige dag tijdens de 21e editie van de Natuurwerkdag. Samen met jullie werkten ze in de natuur op 52 locaties in Gelderland. Ze werkten mee aan natuurklussen zoals snoeien en zagen in houtsingels, opslag verwijderen op de heide, wilgen knotten, riet verwijderen, bloembollen planten en insectenhotels maken. Dit jaar werd er op 7 landgoederen meegewerkt!
Deelnemende landgoederen: Landgoed Reigersvoort, Landgoed Klein Boeschoten, Landgoed Old Putten, Landgoed de Lieskamp, Landgoed Zwaluwenburg (foto), Landgoed Vosbergen en Landgoed Appel. Aan iedereen die dit jaar mee heeft gedaan: heel erg bedankt voor de inzet! Kijk hier voor een terugblik op de Natuurwerkdag.

Het werk dat door vrijwilligers verzet wordt is ongekend en niet in geld uit te drukken. Jaarlijks maken wij bij SLG een overzicht van alle uitgevoerde activiteiten, dat wij publiceren in ons jaarbericht. Dit overzicht kunnen wij alleen maken met behulp van jullie input. Over enkele weken ontvangen jullie daarom, net als voorgaande jaren, de vraag om jullie werkresultaten aan ons door te geven. Met deze gegevens kunnen we aandacht blijven vragen voor het behoud van natuur en landschap en de belangrijke rol die vrijwilligers daarbij spelen.
Aanspreekpunt landgoed- en buitenplaatswerkgroepen: Saskia Bemer
Natuurwerkdag op Landgoed Zwaluwenburg

Bericht vanuit het gereedschapsdepot

De lockdown is opgeheven en dat kunnen we goed merken in het gereedschapsdepot. Het lijkt wel of de Corona epidemie heeft plaatsgemaakt voor hak-, zaag-, en snoeikoorts! Reserveringen voor gereedschap vliegen ons om de oren. Het is fijn te ervaren dat iedereen staat te popelen om weer aan de slag te gaan. Hopelijk kan alles voorlopig door blijven gaan.

Mede dankzij de lobby van mijn collega Saskia Bemer zien we dat ook de PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) steeds vaker gevraagd worden. Steeds meer groepen zien het belang en de noodzaak van het dragen van een helm. Daar waar voorgaande jaren slechts enkele helmen uitgeleend werden, zien we nu dat de complete groep wordt uitgerust met helmen.
De nieuwe helmen (voorzien van draaiknop) worden door de Hoogstambrigade Bronckhorst als zeer prettig ervaren. Ook daar heeft ieder lid zijn of haar eigen helm, zelfs voorzien van een naamsticker. Daarmee is het Beschermingsmiddel ook echt Persoonlijk geworden. Wel zo prettig en -met de coronamaatregelen- ook wel zo hygiënisch. Daarom adviseren wij ook om handschoenen na de werkdag niet in de kar of kist te gooien, maar neem ze mee naar huis zodat je de volgende werkdag opnieuw je eigen handschoenen aan kunt doen.

Wat misschien nog niet iedereen weet is dat we naast kindergereedschap ook kinder-PBM’s hebben. Denk daarbij aan kinderhelmen, kinderhandschoenen, kinderhesjes en kinderveiligheidsbrillen. Deze kunnen van pas komen wanneer er ook kinderen in de boomgaard actief zijn zoals bij de ‘Met je school de boom in’ projecten. In dat kader hebben we sinds kort ook pluk(telescoop)stokken in ons assortiment voor hoogstambrigades. Voor alle vrijwilligers beschikbaar.

Ruud Borkes, namens het gereedschapsdepot

Helmenactie

Werken in het landschap brengt risico’s met zich mee, het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen is daarom erg belangrijk. Van meerdere coördinatoren kregen wij het bericht dat er niet voldoende helmen zijn voor alle vrijwilligers in de groep. Daarnaast hebben veel vrijwilligers nog de oudere helmen, welke minder prettig zijn in gebruik. Daar willen we graag wat aan doen met behulp van de helmenactie!

Op onze website kun je nieuwe helmen aanvragen, zoveel als nodig er nodig zijn voor de volledige vrijwilligersgroep. De helmen komen dan permanent in bruikleen bij jullie groep en hoeven dus niet steeds ingeleverd te worden bij het depot. In het depot is ook simpelweg niet de ruimte om zoveel helmen voorradig te hebben. De aanvraag deadline voor de helmenactie loopt tot donderdag 25 november. Daarna ontvang je een bericht over wanneer de helmen opgehaald kunnen worden, naar verwachting begin december. Zo kan je met goede voornemens, namelijk veilig werken met de vrijwilligersgroep, aan het nieuwe jaar beginnen! Meld je aan via de website.
Helm op knotwilg LR

Meer Bomen Nu!

De komende jaren wil de overheid 37.000 extra hectare bos aanleggen, ook gemeenten werken aan meer groen in de bebouwde kom en boeren willen steeds meer heggen en hagen aanplanten. Hier en daar gaat de roep op dat er te weinig bomen zijn voor al deze plannen. Maar er zijn bomen en struiken genoeg!

De natuur produceert ieder jaar een overdaad aan jonge bomen en struiken. Deze hebben hun eigen belangrijke functie in de biotoop, maar de meesten halen het niet of ze worden verwijderd en versnipperd als onderdeel van regulier natuurbeheer. Het project MeerBomenNu verzamelt zaailingen op plekken waar het kan, en geeft deze een kans om elders uit te groeien.
Daar komt heel wat werk bij kijken. SLG gaat de samenwerking aan met MeerBomenNu om op zoek te gaan naar de Gelderse oogstlocaties, Gelderse vrijwilligers om te helpen met het oogsten en planten én voor het vinden van lokale tijdelijke opkuillocaties. Een Gelderse coördinator zal hier op korte termijn mee starten. Zijn er vragen over dit project of wil je helpen, dan kan je een bericht sturen naar SLG@MeerBomenNu.nl. Op naar de 1 miljoen bomen? Nu al nieuwsgierig? Neem dan eens een kijkje op de website van MeerBomenNu.
Meer Bomen Nu 2021

Format beheerplan voor vrijwilligersgroepen

Bij het onderhouden van landschapselementen komt meer kijken dan alleen fysiek landschapswerk. Wat voor onderhoud is nodig bij een landschapselement? Welk toekomstbeeld heb je voor ogen? Hoe pak je het onderhoud aan? Dit zijn vragen waar veel vrijwilligersgroepen mee te maken krijgen.

In dit kader heeft SLG een format beheerplan ontwikkeld. Onderhoudt jouw vrijwilligersgroep een landschapselement waarvoor de groep zelf bepaalt welk beheer er moet plaatsvinden? Maak dan gebruik van dit format. We horen graag wat je van de format vindt. Aan de hand van jullie feedback kunnen wij de format optimaliseren! Het format kun je downloaden van onze website. Geef je feedback door aan Saskia, via s.bemer@landschapsbeheergelderland.nl.

Instructiefilmpje laddergebruik

Uit ons contact met vrijwilligers is gebleken dat er behoefte is aan meer instructies over het gebruik van gereedschap. Met name laddergebruik stond hoog op de lijst. Hoe kies je de juiste ladder voor jouw werkzaamheden? Hoe weet je of een ladder stabiel staat, en waar moet je nog meer aan denken? Collega Ruud vertelt je alles over werken met en op de ladder. Bekijk het instructiefilmpje.
laddergebruik2

Nieuw in ons gereedschapsdepot: de Stronkentrekker

De stronkentrekker is een nieuw apparaat dat is ontwikkeld door Natuurwerkgroep Waalre (Noord-Brabant). Het apparaat is in de praktijk zeer succesvol gebleken. Het handmatig onderhouden van vennen, heidevelden en beekdalen is een stuk makkelijker geworden. Het voordeel van de stronkentrekker is dat hij met gemak Amerikaanse vogelkers, berken en wilgen uit de grond trekt. Ook stronken met lange penwortels zoals de Amerikaanse eik weet hij op te trekken. Met een trekkracht van 1550 kg kom je niet snel te kort. Het inhuren van zware graafmachines in kwetsbare natuurgebieden is niet langer nodig. De stronkentrekker weegt 20 kg en kan (in delen) achter op de fiets worden meegenomen. De stronkentrekker maakt nu ook deel uit van het assortiment bij SLG en kan worden geleend door vrijwilligersgroepen. De KNNV Noordwest Veluwe heeft de eer de stronkentrekker in Gelderland als eerste uit te proberen. Een voorproefje van de werking van de stronkentrekker zie je in dit filmpje.

Nieuwe groep: Landgoedwerkgroep Engelenburg

Vier kastelen in één klein dorpje. Helaas is er geen bewaard gebleven maar de geschiedenis van de Herwijnse kastelen spreekt jong en oud tot de verbeelding. Toen begin 2019 dan ook een oproep werd gedaan om met een groep vrijwilligers aan de slag te gaan op het kasteelterrein van de Engelenburg, stonden er bijna 40 inwoners klaar om de handen uit de mouwen te steken. Het terrein was onbegaanbaar door bramenstruiken en oud hout. Nu is het terrein weer toegankelijk en kan je vanaf de picknicktafel genieten van rust en natuur en waan je je bijna weer in de middeleeuwen. De werkgroep gaat ongeveer vier keer per jaar met elkaar aan de slag. Voor een mooi resultaat maar ook vanwege de leuke sfeer onderling!
175652255_819763228895757_186708990151951813_n

Erfgoed op de kaart

Zijn jullie al bekend met de website van Cultureel Erfgoed? Op deze website vind je veel interessante informatie. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje op een archeologische kaart van je regio of ga op zoek naar jullie erfgoed bij ‘erfgoed op de kaart’. Hier vind je allerlei informatie over zowel archeologische als gebouwde rijksmonumenten, wederopbouwgebieden en beschermde stad- en dorpsgezichten.
erfgoedopdekaart

Met je school de boom in

Tijdens de Natuurwerkdag zijn dit jaar ook schoolklassen actief geweest. Maar liefst 9 klassen, ruim 200 kinderen, zijn met vrijwilligers op pad gegaan om te helpen met het onderhoud. De klassen waren met name druk met het knotten van wilgen en het verwijderen van opslag. Al met al een geslaagde dag met veel vieze broeken, modderige laarzen en vrolijke gezichten!

Ook na november is het mogelijk om met een schoolklas aan de slag te gaan. Vele handen maken immers licht werk. Wil je meer weten over het begeleiden van schoolklassen? Neem dan eens een kijkje op onze website onder ‘Met je school de boom in’. Hier vind je onder andere ervaringsverhalen van andere vrijwilligersgroepen en kun je de training over het begeleiden van kinderen terugkijken.
Met je school de boom in

E-learning Natuurinclusieve landbouw in Nederland

SLG draagt boeren die de omslag willen maken naar natuurinclusieve landbouw een warm hart toe. We nemen actief deel aan het Gelderse Platform Natuurinclusieve Landbouw en werken samen met verschillende boeren om de overgang te maken naar natuur- en milieuvriendelijke landbouw met aandacht voor herstel van het landschap en de biodiversiteit.

Op het platform Leer je Groen is nu een e-learning module beschikbaar, speciaal gemaakt voor vrijwilligers in het landschap. In deze introductie leer je in 30 minuten wat natuurinclusieve landbouw is, hoe de landbouw in Nederland er nu uit ziet en waarom wij natuurinclusieve landbouw belangrijk vinden. Ga naar onze website en meld je aan voor Leer je groen.
leer je groen

Informatieblad bijenhotel

Nederland is het leefgebied voor tal van wilde bijen, die kunnen best wat hulp gebruiken. Zo is het mogelijk om meer gebruik te maken van bijvriendelijk plantmateriaal, onder andere door het aanleggen van ‘bijenbosjes’ en ‘bijenhagen’. Ook het plaatsen van een bijenhotel is een goede manier om de wilde bij te ondersteunen, vooral in het buitengebied. Heb je een zonnig plekje over op je terrein en wil je de bij een handje helpen? Op onze website hebben we relevante informatie verzameld, ook vind je hier een uitgebreid overzicht van richtlijnen en materialen, nodig bij de bouw van een bijenhotel.

Nieuws uit de Vrijwilligersadviesraad

Op 23 september heeft de Vrijwilligersadviesraad een werkbezoek gebracht aan Albert Smit, Landschapsknokker 2021. Tijdens een wandeling door de Rosandepolder bij Oosterbeek heeft Albert nog eens verteld welke werkzaamheden de werkgroep allemaal oppakt en welke rol de werkgroep vervult in het herstellen en beschermen van de landschapskwaliteit en het beheer van landschapselementen. Albert benadrukte dat de werkgroep dat niet alleen doet, maar in afstemming met vele andere vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente.

De Vrijwilligersadviesraad heeft naderhand tijdens de vergadering aan SLG geadviseerd om juist de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij vrijwilligersgroepen te blijven ondersteunen in 2022. Ook ziet de Vrijwilligersadviesraad graag dat SLG aandacht bij provincie, waterschappen en gemeenten blijft vragen voor de ondersteuning van het maatschappelijk zo belangrijke vrijwilligerswerk in natuur en landschap en dat SLG opkomt voor de natuur- en landschapskwaliteit bij deze overheden.
footer-top-rood-660-01
footer-bottom-landschbehgr-02
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
© 2021 Stichting Landschapsbeheer Gelderland