header-landgoedbuitenpl-MP-01

Bericht van Saskia

Wat een animo voor de webinars 'Duik in het landschap van de regio'! Wij ontvingen in totaal bijna 300 aanmeldingen. Het gaf ontzettend veel energie om samen met mijn collega’s te werken aan dit prachtige onderwerp en ook zo veel enthousiasme bij jullie te zien. Ik hoop dat iedereen die erbij was er net zo van heeft genoten als ik.
Heb jij deze webinars gemist en wil je ze graag terugkijken? Dat kan! Wij hebben op onze website een nieuwe beeldbank. Hier kun je informatie en instructies terugvinden in videovorm. Kijk bijvoorbeeld onze succesvolle biodiversiteitswebinars van vorig jaar eens terug, laat je informeren over sinusbeheer of leer alles over het aanplanten en onderhouden van kleine landschapselementen. Onze beeldbank zal regelmatig aangevuld worden en is een goede bron van informatie voor (nieuwe) vrijwilligers. Bekijk de beeldbank hier.

Stuur je deze nieuwsmail door aan de andere leden van je groep? Voor vragen of informatie kan je mij altijd benaderen.
Aanspreekpunt landgoed- en buitenplaatswerkgroepen.: Saskia Bemer

Bericht uit het gereedschapsdepot

gereedschapIV
gereedschap_2
Gereedschap… het is schoon en scherp wanneer het door de depot-vrijwilligers wordt uitgezwaaid. In de meeste gevallen zien we de spullen aan het eind van het seizoen pas weer terug. Werken met scherp en schoon gereedschap is natuurlijk wel zo fijn! Vanaf nu zijn er daarom onderhoudskoffers beschikbaar. Met deze koffers kunnen vrijwilligersgroepen snoeigereedschap (zagen en scharen) zelf onderhouden en (in overleg) gereedschappen langer dan een jaar in bruikleen krijgen. Het is dan niet meer per se nodig om het gereedschap ieder jaar na te laten nakijken. Dit geldt alleen voor de door ons geselecteerde basisgereedschappen.
Mocht je de onderhoudskoffer willen lenen, geef dit dan bij de eerstvolgende reservering aan in het formulier op de website.
Op onze website kun je meer lezen over deze nieuwe onderhoudskoffers.

Natuurwerkdag: de grootste vrijwilligersdag in het groen!

Vrijdag 5 en zaterdag 6 november is het weer zo ver: de landelijke Natuurwerkdag! Op deze dagen gaan jong en oud samen naar buiten om te werken aan behoud en herstel van natuur en landschap. Naar verwachting zijn er 500 locaties waar het landschap een opknapbeurt krijgt. Ook in Gelderland zijn al verschillende locaties bekend waar vrijwilligers aan de slag gaan. Lijkt het jullie leuk om met je eigen vrijwilligersgroep een werklocatie te verzorgen en nieuwe (potentiële) vrijwilligers te verwelkomen? Of wil je vrienden en familie een keertje laten zien waarom vrijwilligerswerk in het groen zo leuk is? Kijk dan uit naar onze uitnodigingsmail en schrijf jouw vrijwilligersgroep in voor deelname aan de Natuurwerkdag! Lees meer.
5I7A3389-1320x880_VI

Hoe werk je veilig en gezond?

In april vond de eerste trainingsmodule van 'gezond en veilig werken' plaats. Op deze avond spraken we met een groep van 10 vrijwilligers uit diverse vrijwilligersgroepen over het voorbereiden van de werkdag. Fijn om te horen dat nagenoeg elke vrijwilliger die aanwezig was, de voorbereiding van de werkdagen ten aanzien van veilig werken gedegen aanpakt!
De volgende tips werden uitgewisseld: neem bij de start van het werkseizoen altijd de veiligheidsmaatregelen opnieuw met elkaar door; werk in tweetallen en nooit alleen; zorg dat er altijd een map aanwezig is met o.a. telefoonnummers van de hulpdiensten en bewaar deze map op een vaste plaats.
Weet jij nog niet goed wat je moet doen om veilig te werken? Of kan je wel wat tips gebruiken omtrent de organisatie van veilig werken in de vrijwilligersgroep? Meld je dan aan voor de twee modules die nog gaan plaatsvinden.
Sander met helm

Vogelliefhebbers opgelet!

Landgoed Vosbergen, een voor publiek toegankelijk landgoed in de gemeente Heerde, is een trekpleister voor een scala aan vogelsoorten, dat ontdekte een achttal vrijwilligers bij hun onderzoek naar de biodiversiteit van dit gebied. "Er zijn maar liefst tachtig vogelsoorten waargenomen", meldt vrijwilliger Adrie Hottinga, van Vrijwilligers Landgoed Vosbergen.
Naast vogelsoorten is er een inventarisatie gemaakt van diverse planten, vleermuizen, insecten, vissen, zoogdieren, amfibieën en reptielen. Er was nog nooit eerder onderzoek gedaan naar de soortenrijkdom in deze regio, dat maakt de gevonden informatie zo waardevol. Met deze zogenaamde nulmeting kan de landgoedeigenaar bijhouden welke interventies het soortenrijkdom positief beïnvloeden. Aan de hand van deze nulmeting is een diepgaand rapport gepubliceerd. Meer informatie vind je op onze website.
Middelste bonte specht_HBN9361a
merel en grote bonte spechta

Prachtige praktijkcursussen

Heb je deze zomer zin om meer te leren over beheer en biodiversiteit op een schilderachtige locatie? Dat komt dan goed uit! Wij organiseren namelijk 3 inspiratieochtenden in natuurtuinen verspreid over Gelderland. Neem je een kijkje in Heemtuin Malden waar veel bedreigde soorten een thuis hebben gevonden, ga je met ons mee naar Natuurtuin Loenen waar poelen en moerasjes veel bijzondere amfibieën en insecten aantrekt, of ben je benieuwd naar het écht ouderwetse boerenland midden in de stad in Heemtuin Presikhaaf? Schrijf je snel in want er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar.
Kan je er niet bij zijn? Geen zorgen, 1 juli geven we namelijk ook een verhelderend webinar over het verhogen van biodiversiteit in de praktijk.

Grutto's tellen in het Ommerense veld

foto's grutto Wiebe (1)
foto's grutto Wiebe (3)
Begin mei was de eerste gruttotelling in het Ommerense veld, Wiebe Hoekstra was dit jaar ook weer van de partij. Tijdens zijn jeugd in Friesland was hij al gek van de natuur. Toen was het nog traditie om eieren te rapen en te verkopen. Nu zet hij zich juist in voor de bescherming van weidevogels, hij deelt zijn kennis regelmatig met lokale boeren en jeugd op een zorgboerderij. Al vier jaar betrekt hij jongeren bij de weidevogelbescherming, onder andere met de weidevogel-leskist van SLG.
In het Ommerense veld was de gruttotelling dit jaar niet verkeerd. De dit jaar nieuw aangelegde plasdrassen hebben veel vogels aangetrokken. Toen Wiebe dat zag, dacht hij: "Potverdorie, dat doet me denken aan vroeger." Lees hier meer over de gruttotelling op het Ommerense veld en het gebruik van de leskist.

Nieuwe wet voor besturen verenigingen en stichtingen

Alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli 2021 voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, misbruik van positie en andere ongewenste activiteiten binnen besturen te voorkomen. Voor het aanpassen van statuten krijgen verenigingen en stichtingen wat langer de tijd: statutenwijzigingen kunnen nog tot 5 jaar na invoering van de WBTR gedaan worden. In de tussentijd gaat deze wet boven de eigen statuten.
Meer informatie over de gevolgen van de WBTR voor verenigingen en stichtingen en de te nemen stappen om aan de wet te voldoen vind je op onze website.

Leernetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui: koplopers gezocht

Het Leernetwerk Biodiversiteit voor Buitenlui is een Gelders netwerk waar particulieren met grond in het buitengebied elkaar kunnen vinden op het gebied van biodiversiteit. Een platform voor kennisuitwisseling, het delen van praktijkervaring en inspiratie.
Deelnemers aan het netwerk zijn particulieren met eigen grond die verdieping zoeken over biodiversiteit. In het netwerk onderscheiden we in elke gemeente een koploper. Een koploper heeft een divers terrein en heeft al ervaring opgedaan met natuurvriendelijk beheren. Vind je het leuk om anderen te inspireren, ervaringen te delen en je erf open te stellen? Meer informatie en het aanmeldformulier vind je hier.
leernetwerk biodiversiteit voor buitenlui (1)_III

'Samen voor Biodiversiteit' Innovatiefonds

Heb jij een goed idee om samen de biodiversiteit in jouw omgeving te herstellen? Dien dan vóór 25 juni een projectvoorstel in bij het 'Samen voor Biodiversiteit' Innovatiefonds. Het Innovatiefonds stimuleert vernieuwende vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken. Het aanleggen of behouden van landschapselementen speelt hierin een belangrijke rol.
Projectvoorstellen kunnen vanaf 22 mei worden ingediend via een online formulier. De maximale bijdrage per project is €25.000. Een lager bedrag aanvragen kan ook. De criteria voor toekenning zijn hier te vinden. Je kunt je projectvoorstel indienen tot en met 25 juni 2021. Meer informatie vind je op de website van Samen voor Biodiversiteit.

Agenda

28 & 29 mei
NLdoet
5 & 6 november
Natuurwerkdag
footer-top-rood-660-01
footer-bottom-landschbehgr-02
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
© 2021 Stichting Landschapsbeheer Gelderland