Kopje-landschapsnieuws-winter

Winter 2020

In deze wintereditie van Landschapsnieuws leest u over mooie nieuwe initiatieven, zoals Burgerboerderij de Patrijs uit Vorden en het bewonersinitiatief Groessen/ Duiven/ Loo Bloeit. U komt meer te weten over inheemse hulst, dat meer is dan een mooie kerstdecoratie. Hieronder staat slechts een selectie van Landschapsnieuws, in de PDF versie leest u verder over de actie '100.000 bomen en struiken in Gelderland' en staan we op de bres voor haas en konijn. Eigenaresse van camping De Bankenburg vertelt waarom ze meedoet aan de cursus Vitale Vakantieparken Natuurlijk! Lichtpuntjes in deze donkere dagen!
Ga direct naar Landschapsnieuws (PDF).

Burgerboerderij de Patrijs

Johannes Regelink en Joanne Malotaux gaan precies doen wat de maatschappij vraagt: natuurinclusief boeren, kringlopen sluiten en boeren en burgers verbinden. ‘Zo’n kans om een boerenbedrijf over te nemen, krijg je maar eens in je leven’, zegt Johannes. ‘En dat op zo’n mooie plek in de Achterhoek met geschiedenis. Mijn overgrootvader heeft de boerderij begin vorige eeuw in Vorden gebouwd. Twee ooms hebben het voortgezet.’ Het melkveebedrijf bestaat nu nog uit zo’n 240 dieren (koeien plus jongvee). Johannes en Joanne nemen het stokje over, maar met nieuwe ideeën. Het wordt een natuurinclusieve boerderij met aanzienlijk minder dieren en nieuwe bedrijfstakken. Lees meer in Landschapsnieuws.
Burgerboerderij de Patrijs

Zwerfafval op de kaart

Zwerfafval opruimen zorgt voor een schoner en mooier landschap. De app Helemaal Groen houdt bij welk traject je als vrijwilliger hebt gelopen en ontdaan van zwerfafval. Op de kaart zie je ook waar anderen in jouw omgeving hun rondje met de afvalknijper lopen. Het doel is om samen jouw buurt Helemaal Groen te houden! Maar je kan nog meer doen om bij te dragen aan de zwerfafvalproblematiek. De wereldwijde app Litterati wil inzichtelijk maken waar het zwerfafval ligt en om welk product het gaat. Kijk voor een overzicht van Zwerfafvalbrigades in Gelderland.
Smartphone route bron helemaalgroen.nl LR

Balans van de Boerenlandvogels

Vogels van het open boerenland, zoals de grutto en de patrijs, namen sinds 1990 met bijna 70% af. Vogels die op erven en in struweel in het buitengebied broeden, bleven nagenoeg stabiel. Dat is te lezen in de nieuwe Boerenlandvogelbalans 2020. De cijfers schetsen een somber beeld als het gaat om de broedprestaties van bekende vogels als de scholekster en kievit. Ze hebben te lijden onder het geïntensiveerde landgebruik en daarmee samenhangende verdroging, vermesting en versnippering. Minder voedsel en meer predatie zijn daar directe gevolgen van. Lees meer in Landschapsnieuws.
GB_1906_0730_01

Wandelen over smokkelpaadjes

Op zaterdag 17 oktober ging het Babborgapad in Babberich open. Een Klompenpad van elf kilometer door het mooie buitengebied van Babberich, waarvan bijna vijf kilometer over Duits grondgebied. Dat maakt het Babborgapad een echt internationaal Klompenpad. Wandelen door een landschap met weilanden, akkers en bos en over smalle smokkelpaadjes. Vanwege de coronamaatregelen was er helaas geen feestelijke opening. Het Babborgapad is genoemd naar een oude naam van het dorp Babberich namelijk Babborch. Bekijk het Babborgapad op de Klompenpadenwebsite.
Klompenpad 4_Ab Hendriks

Inheemse hulst

Hulst is het symbool van Kerstmis. Een takje hulst met rode bessen staat mooi in een kerststukje. Wat weten we eigenlijk van onze inheemse hulst? Hulst kent veel variëteiten als sierstruik. De inheemse hulst of Ilex aquifolium is de enige soort uit deze familie die in onze contreien van nature voorkomt. Inheemse hulst groeit in loofbossen, bosranden, houtwallen, struwelen en heggen. Hulsthagen werden vroeger vaak als weerhagen tegen dieven en vijanden aangeplant en waren door hun stekelige karakter ook geschikt als veekering. Het hout werd gebruikt voor snij- en inlegwerk. Lees meer in Landschapsnieuws.
Hulst3_Peter Eekelder

Groessen/ Duiven/ Loo Bloeit

Coördinator Erik Willems van ‘Groessen/ Duiven/ Loo Bloeit’ zag om zich heen steeds minder kleur en weinig diversiteit in een kaalgeslagen landschap. Hij wilde hier samen met anderen iets aan doen en zocht contact met de gemeente. Zo kwam hij in aanraking met de andere initiatieven. In het project ‘Loo en Groessen in het Groen’ was al een start gemaakt met het inzaaien van verschillende percelen van de gemeente Duiven. Hier is ‘Groessen/ Duiven/ Loo Bloeit’ uit voortgekomen. Erik vertelt ons wat de vrijwilligersgroep doet en wat ze in de toekomst van plan zijn. Lees meer op de website.
groessen duiven loo bloeit LR
footer-landschnws-02
Volg ons op Facebook
Volg ons op Twitter
© 2020 Stichting Landschapsbeheer Gelderland