2015; jaar van de Groene Vrijwilliger

De vele groene vrijwilligers die ons land rijk is, dragen bij aan de staat van natuur en landschap in ons land. Wilgen knotten, weidevogels beschermen, excursies begeleiden en soorten inventariseren zijn enkele voorbeelden van wat de vrijwilliger zoal doet. Onmisbaar dus bij de instandhouding van een gezonde natuur en een mooi landschap en bij de beleving hiervan. Om dat te benadrukken heeft LandschappenNL, de samenwerking tussen de provinciale Landschappen en de Landschapsbeheerorganisaties, 2015 uitgeroepen tot het Jaar van de Groene Vrijwilliger.
logo Jaar van de Groene Vrijwilliger

In Gelderland werken ruim 200 vrijwilligersgroepen in en aan het landschap. Daar zijn we trots op en dankbaar voor. We proberen hen zo goed mogelijk te ondersteunen met kennis, kunde en natuurlijk het beste gereedschap. Alle groepen hebben de gelegenheid zichzelf te introduceren op onze website. Ze staan letterlijk op de kaart. Potentiële vrijwilligers kunnen op die manier zelf contact zoeken met vrijwilligersgroepen in de omgeving.

Lees meer over vrijwilligerswerk in het landschap van Gelderland