Succesvolle actie: Doe mee en plant 100.000 bomen en struiken in Gelderland!

Dit jaar deden al 284 enthousiaste deelnemers mee aan de plantactie ‘Doe mee en plant! 100.000 bomen en struiken in Gelderland’. Zij plantten samen 75.130 struiken en 1.484 bomen op hun eigen grond. Met de aanplant van al deze extra bomen en struiken zetten we samen een stap naar een energieneutraal Gelderland.
Alle bomen en struiken (ook voor de 2e ronde) zijn inmiddels vergeven. Aanmelden is helaas niet meer mogelijk. Bedankt voor de belangstelling.

De provincie Gelderland heeft de ambitie uitgesproken om vanaf 2050 energieneutraal te zijn. Één van de concrete maatregelen om dit te realiseren is de extra aanplant van bomen en struiken. Laten we met elkaar de stap zetten naar een energieneutraal Gelderland en zorgen voor de aanplant van ten minste 100.000 bomen en struiken aankomend plantseizoen.

“Bomen en struiken dragen bij aan landschapskwaliteit, biodiversiteit, leggen CO2 vast en zorgen voor schone lucht en verkoeling”

Patrijs, beeld: Jan Stronks

Vroeger stond er veel beplanting in het landschap zoals, heggen, hagen, bosjes en grote solitaire bomen. Deze beplanting gaf het landschap kleur en structuur en was voor veel diersoorten van levensbelang. De beplanting zorgde voor voedsel, schuil- en nestgelegenheid. Tegenwoordig is veel van deze beplanting verdwenen en daarmee staan ook veel diersoorten onderdruk. Ook wij mensen hebben veel baat bij een groene omgeving.

Graag willen we naast extra CO2 vastlegging ook de landschapsstructuren versterken en biodiversiteit verhogen. Met onderstaande acties stimuleren we de aanplant van lijnvormige elementen in het landschap, zoals houtsingels, bijenhaag, patrijzenhaag, struweelhaag en knip- en scheerheg. Daarnaast willen we graag weer meer schaduwbomen terug in het landschap, dit kan met de aanplant van bomenrijen, boomgroepen of solitaire bomen in of naast het weiland.

 

Hoe werkt het?

De 100.000 bomen en struiken kunnen aankomend plantseizoen aangeplant worden door middel van drie regiogebonden acties, te weten: herstel coulissenlandschap Achterhoek, heggen en hagen in het Rivierengebied en herstel houtsingels op de Veluwe. De schaduwbomen die we in de eerste ronde ook konden aanbieden zijn allemaal vergeven.
Onderstaand vindt u meer informatie over de acties en een aanmeldformulier. Gebruik het aanmeldformulier van uw regio. Na aanmelding, ontvangt u een automatische bevestiging. Een adviseur van SLG neemt uw aanmelding in de loop van januari of februari 2021 in behandeling. U ontvangt van de adviseur per e-mail een persoonlijk overzicht van het gevraagde assortiment. Hierbij ontvangt u ook aanplant en onderhoud instructies. De beplanting wordt thuisbezorgd in of rond de eerste week van maart. U dient de beplanting daarna zelf aan te planten en te onderhouden.

Kosten

De beplanting is tegen een voordelig tarief te bestellen dankzij een subsidie van de provincie Gelderland en mits u aan de voorwaarden voldoet. U betaalt voor bosplantsoen € 0,25 per struik. In de voorwaarden voor deelname staat aangegeven wanneer de thuisbezorgdag in uw regio plaatsvindt!

Acties

Hieronder staan de diverse acties waaraan u mee kunt doen! De lijnvormige landschapselementen die aangeplant kunnen worden via de acties zijn: houtsingel, patrijzenhaag, bijenhaag, struweelhaag en knip- en scheerheg. Kijk hier voor een beschrijving van deze landschapselementen, zodat u een goede keuze kunt maken.

Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door provincie Gelderland.

 

 

Het karakteristieke coulissenlandschap wordt gekenmerkt door een afwisseling van weilanden, akkers met houtsingels, heggen en bomenrijen. Het door velen geroemde landschap, vormt het leefgebied voor veel planten en dieren, zoals de ree, patrijs en steenuil.
Veel beplanting in het coulissenlandschap is verdwenen of aan het verdwijnen. Woont u in het buitengebied, dan kunt u zelf bijdragen aan het herstel. U kunt de beplanting tegen een voordelig tarief bestellen en mits u aan de voorwaarden voldoet. Help mee en plant een houtsingel, struweelhaag, knip- en scheerheg, patrijzenhaag of bijenhaag!

 

Voorwaarden voor deelname actie coulissenlandschap Achterhoek 2e ronde

Kijk hier voor de soortenlijst.

Aanmelden kan helaas niet meer.

Toen de eerste mensen op de Veluwe kwamen wonen, bestond de Veluwe voornamelijk uit gemengd eikenbos. Hierin kwamen reeën, herten, oerossen, elanden en wilde zwijnen voor. Door het toenemen van de bevolking die leefde van akkerbouw en veeteelt, nam de ontbossing toe. Rond de ontginningen werden houtwallen met elzen, eiken en beuken aangelegd.
Op sommige plaatsen zie je deze historische houtwallen nog staan. Graag willen we waar mogelijk weer houtwallen opnieuw aanplanten, in de hoop dat ze over 100 jaar nog steeds op de Veluwe te vinden zijn. Ze bieden schuil- en nestgelegenheid voor bijvoorbeeld de ree of de das. Met deze actie kunt u met subsidie beplanting aanschaffen voor de aanleg van een landschapselement. U kunt de beplanting tegen een voordelig tarief bestellen en mits u aan de voorwaarden voldoet. Help mee en plant een houtsingel, patrijzenhaag of bijenhaag!

Voorwaarden voor deelname actie houtsingels op de Veluwe

Kijk hier voor de soortenlijst.

Aanmelden kan helaas niet meer.

Heggen en hagen vormen waardevolle en beeldbepalende elementen in het rivierengebied. Boeren gebruikten heggen duizenden jaren als perceelscheiding, vee- en/of wildkering en als producent van brand- en geriefhout. Prikkeldraad verving de heg als afscheiding. De heg verloor haar functie en is daardoor langzaam uit het landschap verdwenen.

Heggen zijn daardoor minder functioneel voor boeren, maar des te meer belangrijk voor landschap en natuur. Heggen zijn kenmerkende elementen van grote delen van Gelderland. Door grote variatie in begroeiing en microklimaat bieden ze planten en dieren veel mogelijkheden. Ze bieden beschutting, een leefgebied, voedsel en een verbindingsweg tussen de open velden en weilanden. U kunt de beplanting tegen een voordelig tarief bestellen en mits u aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden voor deelname actie heggen en hagen Rivierengebied 2e ronde

Kijk hier voor de soortenlijst

Aanmelden kan helaas niet meer.

Ook interessant

hoogstamfruit

Help mee en zet Neder-Betuwe in het groen

Veenhuizerveld

Gebiedsproces Veenhuizerveld

Zoemende boomgaarden en 100ste Gelderse Klompenpad in Landschapsnieuws

Locaties gezocht voor vijf bijenoases in Wageningen

Webinar over unieke Achterhoekse fruitcollectie van Hennie Rossel

Grote belangstelling voor webinars over financiering van natuurinclusieve landbouw

Webinar over biodiversiteit in Nijkerk

Weidevogelvrijwilliger Wiebe Hoekstra telt grutto’s in het Ommerense veld