Wielenproject

wiel

  wiel_winterVier gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard) hebben de handen ineen geslagen om een groot aantal wielen op te knappen. U kunt deze wielen bekijken en hun bijzondere verhalen ontdekken met een Wielenfietsroute.

De Wielenfietsroute is 45 kilometer lang en volgt eenvoudig de fietsknooppunten. U start in Huissen, fietst langs de rivier Linge via Elst en Heteren, over de dijk langs de NederRijn naar Arnhem terug naar Huissen. U kunt ook op andere plekken opstarten, inkorten is mogelijk.

Download hier de wielenfietsroute.

Wielenreceptenboek
Hier vindt u de link naar het wielenreceptenboek.
Achtergrond
In 2003 is door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project “Een Blauw Kruis, een Rode Draad”, geïnitieerd. Het project wil stapsgewijs een landschappelijke en recreatieve structuur realiseren rond dijken en wielen in het gebied tussen Kinderdijk en de oostgrens van de Gelderse Poort. Als eerste deelproject is het gebied van de gemeenten Nijmegen, Lingewaard, Arnhem, Overbetuwe opgepakt.

Voor alle 46 wielen in dit gebied zijn streefbeelden opgesteld. In 2006 is een rapportage van deze streefbeeldenstudie met de naam ‘Recepten voor een Luisterrijk Wielenland’ verschenen. Hierin is aangegeven op welke manier de wielen hersteld kunnen worden om recht te doen aan de cultuurhistorie, ecologie en recreatiemogelijkheden. Tussen 2006 en 2012 is inmiddels een aantal wielen in de gemeente Overbetuwe hersteld.

 Doel van het project
Herstel van cultuurhistorische, aardkundige, landschappelijke en ecologische waarde van wielen.Kolk_van_Borgers3
– Landschappelijk schoon rond wielen beter beleefbaar maken.
– Het laten herleven van het ontstaan van de wielen bij publiek.
– Bewustzijn creëren over de pracht maar ook de macht van rivierwater en hoge rivierwaterstanden.

Herstelwerkzaamheden wielen in de gemeente Lingewaard
De gemeente Lingewaard is begonnen met het  
herstel van enkele wielen. De werkzaamheden duren tot eind 2013. Bekijk hier het bord in uitvoering van de Kolken van Hoogerbrugge.